TCMB cari açıkla mücadele icin faiz indirimini de içeren senaryo 1'e geçiyor. Hükümetinde bir süredir baskı ile kısa vadeli faiz asağı çekilirken hem TL hem de dövizde uzun vade özendirilecek. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erdem Başçı, son dönemde alınan ilave önlemlerin tüm dünyayı etkisi altına alacağını düşündükleri yeni konjonktüre karşı hazırlık olduğunu söyledi. Başçı, yeni konjonktürün temel özelliğinin, güvenilir ve dinamik yükselen piyasa ekonomilerine yoğun sermaye akışı olduğuna dikkat çekti. Başçı, "FED'in yakın zamanda aldığı parasal genişleme kararlarına ECB'nin de isteksiz bir biçimde katılmak zorunda kalması ülkemiz için yoğun kısa vadeli sermaye girişi ve artan cari açık riskini artırmıştır." dedi.

Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen panelde konuşan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Başçı, cari açığın iki kanaldan arttığını ifade etti. Bunların temel sebebi olarak da ithal mal talebindeki hızlanmayı gösterdi. Başçı, politika faiz oranlarında artışa gidilmesinin kredi kanalından cari açığı azaltıcı bir etki yaparken, aynı anda kur kanalından cari açığı artıcı yönde ters bir etki yapabileceğini kaydetti.

Başçı açıklamasında son dönemde hükümetin faiz üzerindeki baskısı da etkisini gösterdi. Başçı Merkez Bankası'nın temel politika aracı olan kısa vadeli faizleri tek başına kullanarak cari açıktaki genişlemeyi durdurmak mümkün değil. Finansal istikrar tedbirleri ile eşgüdüm içerisinde kısa vadeli faizlerde ölçülü indirim yapmak gerekebileceğini bu nedenle de 11inci seneryoya geçilebileceğini kaydetti. Baz senaryodan  1'inci senertoya geçilmesi ile kısa vadeli faizleden uzun vadeli faize geçileceğini aktaran Başcı, "Öncelikle ele aldığımız finansal istikrar tedbirleri bankalarımızın TCMB dışından sağladığı her türlü fonlamanın vadesinin uzamasını amaçlamaktadır." dedi.

Başçı, alınacak tedbirlerin hem mevduatın hem de yabancı sermaye girişlerinin daha uzun vadeye yönlendirilmesini amaçladığını belirterek, zorunlu karşılıkların kısa vadeli yükümlülükler için kademeli şekilde artırılabileceğini anlattı. Başçı, kamu ve özel sektörün döviz pozisyonunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
 
SEÇİLEN YOL ÇOK RİSKLİ
Piyasa uzmanları Başçı'nın açıklamasını sürprizi olarak değerlendirdi. Faiz arttırmı ile cari işlemler açığının çözülmesinin kolay olmayacağı, TL'ye değer kaybetirip volatilite yaratarak iç talebi dizginlemeye çalıştığını değerlendirmesi yapıldı. Gelen yorumlar seçilen yolun çok riskli olduğu yönünde.

(sb)