Coşku, özden gelir. Dışardan gelen hiçbir şey sizi coşkulu yapmaz. Kendinizi
aştığınızda, kendinizi bulduğunuzda, içinizdeki öz varlığınızla tanıştığınızda içinizdeki
coşku fışkırır ve tüm negatifleri, üzüntüleri silip süpürür. Coşku özgürlüğe kavuşma
aracıdır ve kesinlikle coşkulu insan özgürlüğü de yaşayacaktır. Coşku, insanı tüm
köleleştirmelerden kurtararak ebedi saadete kavuşturur. Böylece spritüel özgürlük
başlar.
Coşkulu insan istediğini yapar, hayatı özgürce yaşar ve mutlak özgürlüğe ulaşır. İçten
gelen nedensiz coşku tüm sınırları aşar ve kişiyi tamamen serbest bırakarak zihinsel
hapishaneden kurtarır. Coşkunun dokunduğu her şey canlanır ve coşar. Coşku,
yenileyicidir, tazeleyicidir, hayat vericidir. Coşkulu olmak için ve içinizdeki coşkuyu
herkese yaymak için Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla
sunulan ‘’Coşkulu Olma Sanatı’’ Değişim Programını uygulayabilirsiniz. Değişim
Sanatı sayesinde coşku kanatlarını takarak uçabileceksiniz.
Coşku ve özgürlüğe götüren kapı insanın öz varlığında bulunmaktadır. Öz varlığınıza
merkezlendiğinizde o kapıdan içeri gireceksiniz ve gerçek mutluluğa kavuşacaksınız.
Her an coşkuyla dolacaksınız ve sizden herkese özgürlük titreşimleri yayılacaktır.
Sizinle temasa geçen herkes de coşkuyla dolacaktır. Coşku, bilinmeyene götüren bir
histir çünkü coşku cesaret verir. Eğer coşku engellenirse bilinmeyen gerçeğe
ilerleyemeyeceksiniz, yerinizde sayarak gelişemeyeceksiniz. O yüzden içinizdeki
coşkuyu serbest bırakın ki aksın. ‘’Coşkulu Olma Sanatı’’ Değişim Programını
uygulayarak içinizde yükselen coşkuyu keşfedip taşırın.
‘’Coşkulu Olma Sanatı’’ Değişim Programı’nın