banner314

banner325

İzmir'deki Çevre Kirliliği Meclise taşındı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi’ndeki tarım alanı, kaçak moloz ve hafriyat dökümleri sebebiyle çöplüğe döndü. CHP Milletvekili Murat Çepni soru önergesi vererek konuyu Meclis'e taşıdı.

GÜNDEM 16.03.2021, 10:57 16.03.2021, 11:24 Murat Aydın
İzmir'deki Çevre Kirliliği Meclise taşındı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi’ndeki tarım alanı, kaçak moloz ve hafriyat dökümleri sebebiyle çöplüğe döndü. Mahalleli, atıkların arasında bulunan asbestin yağmurlarla dere yatağından İzmir Körfezi’ne taşındığını söyledi.

İzmir CHP Milletvekili Murat Çepni konuyu Meclise taşıdı. Çepni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde, İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanına, moloz ve hafriyatların 10 yıldır kaçak olarak döküldüğü ve bu alanın çöplüğe dönüştüğü haberlerinin basında yer aldığını  belirterek; "Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği’nin talebi üzerine, İzmir İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Meclisi Asbest Çalışma Grubunun yaptığı inceleme sonucunda döküm
yapılan alanda asbest olduğu tespit edilmiştir." dedi. 

Murat Çepninin TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

"İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanına, moloz ve hafriyatların 10 yıldır kaçak olarak döküldüğü ve bu alanın çöplüğe dönüştüğü haberleri basında yer
almıştır. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği’nin talebi üzerine, İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Asbest Çalışma Grubunun yaptığı inceleme sonucunda döküm
yapılan alanda asbest olduğu tespit edilmiştir.
Bu alanın yanından, Konak, Karabağlar ve Buca'dan geçerek İzmir Körfezi'ne akan Meles Deresi'nin en büyük kolu geçmektedir ve etrafı zeytin ağaçları ile kaplıdır. Yağışlı havalarda, asbestli atıklar, moloz, hafriyat ile çeşitli çöpler, dere yatağına karıştıktan sonra şehrin içinden geçerek İzmir Körfezi’ne kadar gitmektedir ve asbest Rüzgarlı havalarda Uzundere Mahallesine kadar ulaşmaktadır. Bölge halkı, kaçak döküm yapılan tarım alanında önceki yıllarda ekim dikim yapıldığını, hayvanların otlatıldığını, derenin içinde balıkların yaşayıp suyunun içildiğini belirterek temizlenmesi için Belediye ve Valiliğe başvurmuş ancak
sonuç alamamışlardır. Yıllardır atıkların denetimsiz olarak bu alana atılması halkın sağlına zarar vermekte ve ciddi çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık projesini uygulamaya koymasına karşın yıllardır bu alanda bulunan kanserojen ve zehirli maddeler içeren moloz ve hafriyatı temizlememesi büyük tezat oluşturmaktadır.
Asbest, sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır. İnsan sağlığına, son derece zararlı, kanserojen bir maddedir. Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), asbesti, kesin kanserojen olarak tanımlamış ve kanserojen maddeler listesinde 1. grupta sınıflandırılmıştır. Ayrıca, akciğerler hastalıklarına ve ciltte yaralanmalara da neden olmaktadır. Türkiye’de, 29 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kansere neden olan asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulmasını yasaklanmıştır. Sadece İzmir İl’inde değil, Türkiye genelinde, 30-40 yıllık eski binaların yapımında çatı, yertavan kaplamaları, yalıtım amaçlı püskürtme kaplamaları, yangına dayanıklı yalıtım panelleri, kaloriferler kazanları, yer karoları vb. yerlerinde asbest içiren malzemeler kullanılmıştır.
Kentsel dönüşümle birlikte, eski binalar, asbest için gerekli tedbirler alınmadan yıkılmaktadır. Asbest içeren atıklar oldukça önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Asbestin bertaraf edilmesinde belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında da yetki karmaşası bulunmaktadır. Asbest bulunan alanların saptanması, bertaraf edilmesi, halkın asbest konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve moloz ve hafriyatların çevreyi kirletecek şekilde rastgele alanlara atılmaması için gerekli tedbirlerin acil alınması gerekmektedir.
Bu bağlamda;
1- Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanına, 10 yıldır moloz ve hafriyatların kaçak olarak
döküldüğü ve bu alanın çöplüğe dönüştüğü Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Bu alanın
temizlenmesi için girişiminiz olacak mıdır? Bu konuda Belediye ile iş birliği yapacak
mısınız?
2- Bu alana dökülen moloz ve hafriyatlarda asbestin tespiti Bakanlığınız tarafından da
yapılmış mıdır? Bu alandaki asbestin bertarafı için planlamanız ne şekildedir?
3- Bu alana dökülen atıkların toprağa ve suya verdiği zararlar tespit edilmiş midir? Tarım
alanı zarar gören yöre halkının mağduriyetini gidermek için ne gibi çalışmalarınız olacaktır?
Bu alan için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğiniz olacak mıdır?
4- Moloz İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanına, moloz ve hafriyatların
10 yıldır kaçak olarak döküldüğü ve bu alanın çöplüğe dönüştüğü haberleri basında yer
almıştır. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği’nin talebi üzerine, İzmir İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Meclisi Asbest Çalışma Grubunun yaptığı inceleme sonucunda döküm
yapılan alanda asbest olduğu tespit edilmiştir.
Bu alanın yanından, Konak, Karabağlar ve Buca'dan geçerek İzmir Körfezi'ne akan
Meles Deresi'nin en büyük kolu geçmektedir ve etrafı zeytin ağaçları ile kaplıdır. Yağışlı
havalarda, asbestli atıklar, moloz, hafriyat ile çeşitli çöpler, dere yatağına karıştıktan sonra
şehrin içinden geçerek İzmir Körfezi’ne kadar gitmektedir ve asbest Rüzgarlı havalarda
Uzundere Mahallesine kadar ulaşmaktadır. Bölge halkı, kaçak döküm yapılan tarım alanında
önceki yıllarda ekim dikim yapıldığını, hayvanların otlatıldığını, derenin içinde balıkların
yaşayıp suyunun içildiğini belirterek temizlenmesi için Belediye ve Valiliğe başvurmuş ancak
sonuç alamamışlardır. Yıllardır atıkların denetimsiz olarak bu alana atılması halkın sağlına
zarar vermekte ve ciddi çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın sıfır atık projesini uygulamaya koymasına karşın yıllardır bu alanda bulunan
kanserojen ve zehirli maddeler içeren moloz ve hafriyatı temizlememesi büyük tezat
oluşturmaktadır.
Asbest, sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve
kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır. İnsan
sağlığına, son derece zararlı, kanserojen bir maddedir. Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC),
asbesti, kesin kanserojen olarak tanımlamış ve kanserojen maddeler listesinde 1. grupta
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, akciğerler hastalıklarına ve ciltte yaralanmalara da neden
olmaktadır. Türkiye’de, 29 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin,

Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kansere neden olan
asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulmasını yasaklanmıştır.
Sadece İzmir İl’inde değil, Türkiye genelinde, 30-40 yıllık eski binaların yapımında çatı, yer-
tavan kaplamaları, yalıtım amaçlı püskürtme kaplamaları, yangına dayanıklı yalıtım panelleri,
kaloriferler kazanları, yer karoları vb. yerlerinde asbest içiren malzemeler kullanılmıştır.
Kentsel dönüşümle birlikte, eski binalar, asbest için gerekli tedbirler alınmadan
yıkılmaktadır. Asbest içeren atıklar oldukça önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu
oluşturmaktadır. Asbestin bertaraf edilmesinde belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
arasında da yetki karmaşası bulunmaktadır. Asbest bulunan alanların saptanması, bertaraf
edilmesi, halkın asbest konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve
moloz ve hafriyatların çevreyi kirletecek şekilde rastgele alanlara atılmaması için gerekli
tedbirlerin acil alınması gerekmektedir.
Bu bağlamda;
1- Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanına, 10 yıldır moloz ve hafriyatların kaçak olarak
döküldüğü ve bu alanın çöplüğe dönüştüğü Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Bu alanın
temizlenmesi için girişiminiz olacak mıdır? Bu konuda Belediye ile iş birliği yapacak
mısınız?
2- Bu alana dökülen moloz ve hafriyatlarda asbestin tespiti Bakanlığınız tarafından da
yapılmış mıdır? Bu alandaki asbestin bertarafı için planlamanız ne şekildedir?
3- Bu alana dökülen atıkların toprağa ve suya verdiği zararlar tespit edilmiş midir? Tarım
alanı zarar gören yöre halkının mağduriyetini gidermek için ne gibi çalışmalarınız olacaktır?
Bu alan için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğiniz olacak mıdır?
4- Moloz ve hafriyat atıklarını bu alana uygunsuz bir şekilde dökenler tespit edilmiş midir?
Bu konuda gerekli yasal işlemler başlatılmış mıdır? Türkiye genelinde moloz ve hafriyatların
çevreyi kirletmeyecek ve görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde kaldırılması için çalışmanız
var mıdır?
5- İzmir’de ve Türkiye genelinde, asbeste bağlı olarak gelişen hastalıkların saptanması ve
çözüm üretilmesi için Sağlık Bakanlığı ile bir iş birliğiniz olacak mıdır?
6- Dünyada kentsel dönüşüm sırasında çevreye asbesttin yayılmasını önleyici tedbirler
alındıktan sonra binalar yıkılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda

asbestin olup olmadığı araştırılıp, asbest yok edildikten sonra yıkıma izin verilmesi için
Bakanlığınızın belediyeler ile iş birliği var mıdır? Bu konuda yeterli donanıma sahip teknik
ekip oluşturulmuş mudur? Kentsel dönüşüme girecek binalarda yıkımdan önce asbest tespitini
zorunlu kılacak yasal düzenlemeleri yapacak mısınız?
7- İnşaatlarda kullanılan ürünlerinde asbestin kullanılmaması için gerekli denetimler
yapılmakta mıdır? Asbest içeren malzeme kullananlara karşı ne gibi yaptırımlar
uygulanmaktadır?
8- Bakanlığınız, etkin uygulanacak ve belediyeler ile yetki karmaşasını giderecek asbest
yönetmeliği çıkartmak için gerekli çalışmaları yapmakta mıdır?ve hafriyat atıklarını bu alana uygunsuz bir şekilde dökenler tespit edilmiş midir?
Bu konuda gerekli yasal işlemler başlatılmış mıdır? Türkiye genelinde moloz ve hafriyatların
çevreyi kirletmeyecek ve görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde kaldırılması için çalışmanız
var mıdır?
5- İzmir’de ve Türkiye genelinde, asbeste bağlı olarak gelişen hastalıkların saptanması ve
çözüm üretilmesi için Sağlık Bakanlığı ile bir iş birliğiniz olacak mıdır?
6- Dünyada kentsel dönüşüm sırasında çevreye asbesttin yayılmasını önleyici tedbirler
alındıktan sonra binalar yıkılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda

asbestin olup olmadığı araştırılıp, asbest yok edildikten sonra yıkıma izin verilmesi için
Bakanlığınızın belediyeler ile iş birliği var mıdır? Bu konuda yeterli donanıma sahip teknik
ekip oluşturulmuş mudur? Kentsel dönüşüme girecek binalarda yıkımdan önce asbest tespitini
zorunlu kılacak yasal düzenlemeleri yapacak mısınız?
7- İnşaatlarda kullanılan ürünlerinde asbestin kullanılmaması için gerekli denetimler
yapılmakta mıdır? Asbest içeren malzeme kullananlara karşı ne gibi yaptırımlar
uygulanmaktadır?
8- Bakanlığınız, etkin uygulanacak ve belediyeler ile yetki karmaşasını giderecek asbest
yönetmeliği çıkartmak için gerekli çalışmaları yapmakta mıdır?

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 03 Aralık 2021
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir