Sanica Boru’dan kentsel dönüşüme lojistik destek! Sanica Boru’dan kentsel dönüşüme lojistik destek!

Polis teşkilatında lisans mezunlarının 6 ıylılk rütbe terfi süresi 2015 yılında  yapılan kanun değişikliği ile 4 yıla indirilmişti. Ancak yapılan değişiklikte 2015 yılı öncesi amir olanlar kapsam dışı bırakılmıştı. 1800  rütbeli polis mevcut yasadan yararlanarak kendilerinin de rütbe değişiminin 4 yılda yapılmasını talep ediyor.  2015 yılında Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. maddesinde yapılan değişiklikle, LİSANS mezunu olan polis memurlarından gerekli aşamaları geçip amir olmaya hak kazananlar 4 yılda bir rütbe terfi etmeye başlamıştı..

2015 yılından önce yine LİSANS mezunu olan polis memurlarından gerekli aşamaları geçip amir olanlar Geçici Ek 26. madde ile kapsam dışı bırakılarak 6 yılda bir rütbe terfi etmeye devam ettirildi. Aynı kanunda 2019 yılında yapılan değişiklikle; 2015 öncesinde polis memurluğundan amirliğe geçen ve aynı zamanda LİSANS mezunu olan amirler  2019 yılı itibariyle 4 yılda bir rütbe terfi etmeye başladı.

Ancak; 4 yılda bir terfi hakkı, eşit statüden  geldikleri ve aynı eğitim düzeyine sahip oldukları emsalleriyle  aynı tarih olan 2015 yılından  geçerli sayılmaması kıdem kaybına yol açıyor. Bu kıdem kaybından dolayı, Hiyerarşinin son derece önemli olduğu Emniyet Teşkilatında emir verdikleri astlarından bir müddet sonra emir alacak duruma geldiğini ifade eden rütbeli polisler, mali yönden herhangi bir talep olmamakla birlikte, zaten rütbeler arasında maaşta aylık ortalama 80 TL gibi cüzi bir miktar far olduğunu belirtiyor. Mağdur olan rütbeli polisler taleplerinin 2019 yılında 4 yılda bir terfi almaya başlayan amirlerin emsalleri gibi 2015 yılından itibaren 2 yıllık kıdem haklarının verilmesi olduğunu kaydettiler. 1800 Polis Memuru İçişleri Bakanlığı'nın kendilerini mağdur eden bu taleplerin çözülmesini istiyor.