Ay Düğümleri fiziksel nesneler değil, Matematiksel olarak hesaplanan noktalardır.

Ay Düğümleri fiziksel nesneler değil, Matematiksel olarak hesaplanan noktalardır. Ay'ın, Dünya etrafındaki yörüngesinin, ekliptiği kestiğiAy'ın  noktalardır.Ay kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasında, ekliptiği 2 kere keser. Biri Kuzey'e doğru hareketi sırasında, diğeri ise Güney'e doğru hareketi sırasında. Kuzey Ay Düğümü, Ay'ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Kuzey'e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır. Güney Ay Düğümü ise, Ay'ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Güney'e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır. Kuzey Ay Düğümü  ve Güney Ay Düğümü herzaman tam karşıtlık açısı (180) derece içinde olurlar. Yani Küzey Ay Düğümü 5 derece 10' Terazi Burcunda yer alır.
Ay Düğümleri daima geriye doğru hareket ederler.Günlük hareketleri yaklaşık olarak 3 derecedir Zodyak'taki bir döngülerini ise 18,6 yılda tamamlarlar.
KARŞITLIK AÇI NEYİ GETİRİR? 
Karşıtlık açı genel anlamıyla zorlayıcı ve meydan okuyucu olarak bilşnsede de aslında dualitenin bir yansımasından başka birşey değildir. 
Kartışlık iki enerjinin çatışmasıyla ortaya çıkar. Bu açı, aynı konunun iki farklı yönünü görmekte zorlanır ve karşı koyar. Bu nedenle çelişki doğar karşıkoymakta ısrar edersek bu gerilim daha da artacaktır. Bu açı yüzleşmeyi gerektirir yüzeyde anlaşmazlık iki zıt fikrin ya da konununuyuşmaması şeklinde görülsede daha derin bir seviyede anlaşmazlık, kişi ve kişilerin başkalarına yansıttığı bilinçaltı aeasında gerçekleşir. 
Kişinin zıtlaştığı ya da anlaşamadığımız konu, yüzleşmeyi gereken fakat net olarak göremediği kendisidir. Bu da dengelenmesi gereken fakat net olarak göremediği kendisidir. 
Siyah-Beyaz, iyi-kötü, artı-eksi yin-yang üç boyutlu dünyamızda birbirinden farklı taban tabana zıt enerjiler olarak algılansalarda özlerinde aynıdır birleşmelerinde birlik oluşur. 
√ Karşıt açının en iyi kullanımı iki ucu dengelemekle sağlanır. Böylece bir konuya takılıp kalmaktansa her iki enerjiyi de dengeleyerek ufkumuzu genişletmiş oluruz. Burada her iki tarafta aynı şeyi istemektedir. Fakat herikisinin konuya yaklaşımları farklıdır. Her iki taraf da olayları birbirinin bakış açısıyla görebilirse, her iki taraf da çalışabilir ve her iki ucun isteği olarak noktaya ulaşabiliriz.
- Diğer köşe yazımda AY DÜĞÜMLERİNİN ANLAMI ile devam edeceğim.