YOL VE YOLCU 

Tekamül yolcusunun engelsiz yolda devam etmesi için zihnini negatif düşüncelerden arındırması gerekir. Her an uyanık, farkında ve tetikte olması gerekir. Hem uyanık hem de edilgen kalmak tekamül yolcusunun sahip olduğu nitelik olmalıdır. O zaman sessizlik yaşanır, aniden ortaya çıkan bu doğal sessizlik yapay sessizliği ortadan kaldırır. Tekamül yolcusu uyuyormuşçasına rahat ama uyanıkmışçasına farkında olmalıdır.

Zihnin durmadan düşünce üretmesi öz varlığa ulaşılmasını engeller. Tekamül yolunda yürüyen yolcu, düşünceleri durdurduğunda farkındalık sayesinde ebedi öz varlığına ulaşabilir. Zihin hiçbir şeyle meşgul olmadığında tekamül yolunun özü algılanır.

Dünya Değişim Akademsi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla sunulan ‘’Tekamül Sanatı Değişim Programı’’ ile kendinizi tekamül yoluna bırakacak ve sessizliğin, huzurun tadını çıkaracaksınız. Gerçeğe giden yolda en önemli unsur, içe dönüştür. İşte Değişim Sanatı sayesinde gerçeğe erişeceksiniz ve içsel yolculuk kesintisiz olarak devam edecek. Gerçeğe ulaşmayı engelleyen, zihnin rahatsız edici düşünceleridir. Düşüncesizliğe ulaşmak için hareketsiz kalmak, sessiz olmak ve akışta olmak gerekir.

‘’Tekamül sanatı Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika  sürüyor.  Her çalışmada tekamül yolunda nasıl yürünmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekamül yolcusu, Değişim Teknikleri sayesinde tekamül yoluna odaklanıp zihinsel sessizliğe ulaştığında sessizliğin zihinle ilgisi olmadığını anlar. Tekamül yolcusu yolda yürürken zihinde düşünce üreten her türlü şeyi ortadan kaldırılmalıdır. Nefes alış verişlerine odaklanılmalı, zihinde senaryolar üretilmemeli, olup bitenler kendi haline bırakılmalıdır. İşte o zaman zihin susacak ve sessizlik daha da derinleşecek.