Varoluşsal teslimiyet ile insan, gerçekten kim olduğunu anlar ve ona göre hareket eder. Böylece ebedi öz doğaya göre hareket edilir, yapay benlik ölür ve gerçek benlik doğar. Bencillik ölerek paylaşımcılık doğar. O zaman kişi, gerçek öz doğasına da kavuşmuş olur.

Teslimiyet içinde olmamak gerçekten yaşamamak demektir. Derinlemesine teslimiyet içinde olan insan yaşamdan zevk alır ve her an için şükran ile dolar. Teslimiyet, koşulsuz ise tamlık ve bütünlük gerçekleşir. Böylece bölünmüşlükler biter, içsel çatışmalar ortadan kalkar, simyasal bir dönüşüm başlar, içsel huzur gerçekleşir. 

Kabulleniş içinde olmak teslimiyet içinde olmak demektir. Gerçek teslimiyet ihtiyaç duyulan her şeyi eksiksiz ve gereğince yerine getirmektir. Sabretmek, her şeye rağmen yılmadan yola devam etmektir gerçek teslimiyet.  Varoluşun sunduğu her şey kabul edilmezse teslimiyet de gerçekleşemez. Teslimiyetin temeli güvendir. Şüpheler başladığında teslimiyet de ortadan kalkar.

‘’Teslimiyet Sanatı’’ Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada teslimiyet içinde nasıl olunabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

 Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla sunulan ‘’Teslimiyet Sanatı’’ Değişim Programı sayesinde tam ve gerçek bir huzura kavuşacaksınız. Tüm çelişkiler de ortadan kalkacak, içinizde cevapsız sorular son bulacak. İçsel güç ile dolacaksınız ve bütünlük içinde ebedi özünüze merkezlenmenin tadını çıkaracaksınız.

Teslimiyet güneşi doğduğunda zihinsel tüm kalıplardan özgürleşirsiniz, bilinç genişler ve yükselir. Ebedi öz doğasına teslim olur ve ona göre eylemlerde bulunursunuz. Teslimiyet sayesinde zihinsel yanılgılardan kurtulursunuz ve  zihinsel berraklık ortaya çıkar. Kabullenme, değişim ve teslimiyet sayesinde her halinizle kendinizi mutlu hissedersiniz. Gerçek teslimiyet ile gerçekten mutlu olursunuz.

Kendinizle ve başkalarıyla olan mücadeleyi bırakmak için önce değişime kucak açın ve bunun için önce içinizdeki gerginliği atın. Ego, gerilim, gerginlik ve ‘hayır’ kelimesi ile beslenir. ‘Evet’ deyin ve bırakın içinizdeki ego buzları erisin. Mücadeleyi bıraktığınızda içsel ve dışsal savaş ortadan kalkacak ve bütünleşme, birlik gerçekleşecek. İşte teslimiyetin zirvesi de budur!!!