İnsan, maddi beden ve ebedi özden oluşur. Birey, bedenden ölüme kadar sürüklenen bir sürece girer. Ne yapılırsa yapılsın, bu gerçek ve bu süreç değişmez. Yaşam boyunca insan bedeni, birçok değişime uğrar ve bunlar üzerinde kişi, kontrol sağlayamaz.

Eğer ki bedene bağlanıp, beden süreçlerini izlemeye çalışırsanız, büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu, sonu olmayan bir çabadır ve sizi tüketir. Siz ebedi, ölümsüz, ruhi varlıklarsınız. Bedenden ibaret değilsiniz. Bu gerçeğin farkına vardığınızda aydınlanma yaşayacaksınız ve beden köleliğinden özgürleşeceksiniz. Beden, size bağlı değildir. Siz, bedenden bağımsız olan öz varlığınızın farkına vardığınızda gerçek kendinizi keşfedeceksiniz. Kendinizle yüzleşeceksiniz. Aksi halde kendinizi beden olarak gördüğünüzde mutsuzluk ve acı yaşamınızda olacaktır.

Dünya Değişim Akademisi’nde ‘’Bedeni Aşma Sanatı’’ Değişim Programı ile bedeninizi anlayacak ve beden farkındalığı kazanacaksınız. Bedenden ibaret olmadığınızın bilincinde olacak ve öz farkındalığınızı yükseltebileceksiniz. Öz varlığınızla iletişime geçtikçe doğal, samimi ve kendiniz olacaksınız. Bedenden bağımsız varlığı keşfetmek, en büyük özgürlüktür.

‘’Bedeni Aşma Sanatı’’ Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika  sürüyor.  Her çalışmada beden farkındalığını geliştirmek için derin kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim Sanatı sayesinde bedenin gerçekten ne olduğunu anlayacaksınız ve bedenin var olma amacını da keşfedeceksiniz. ‘’Bedeni Aşma Sanatı’’ Değişim Programı ile tüm boyutlarınızı keşfedeceksiniz. Potansiyelleriniz artacak ve beden, zihin, ruh ile uyum, bütünlük içinde olacaksınız. Beden ile özdeşleşmeyi bıraktığınızda kabullenme ve teslimiyet özelliğinizi geliştireceksiniz. Hayatı ve kendinizi kucaklayacaksınız. Affetmenin muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız.

Yaşam farkındalığı geliştikçe ölüm korkusundan özgürleşeceksiniz. Kendinizin bedenden bağımsız bir öz varlık olduğunuzu keşfedin ve bedenden özgürleşin…

 Mutlu değişimler..