CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Av. Mahmut Tanal, Hilvan Kaymakamlığı Yazı İşleri
Müdürü Barış Bulut’un, ilçedeki mahalle muhtarlarına AKP Şanlıurfa 1. Sıra
Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’ın seçim toplantısına katılmaları yönünde verdiği
talimatı, sosyal medyadan duyurdu.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bulut’un, muhtarların dahil olduğu Whatsapp
grubundaki mesajını Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tanal, “Şanlıurfa’da ‘Parti
Devleti’ anlayışı, her alanda kendini hissettiriyor” diyerek tepki gösterdi.

TANAL: MÜDÜR, MUHTARLARA TALİMAT VERDİ!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal’ın ilgili açıklaması aynen şöyle:
“Şanlıurfa Hilvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Barış Bulut, AKP Şanlıurfa 1. Sıra
Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’ın 1 Mayıs’ta Hilvan Ziraat Odası Konferans Salonu’nda
seçim propagandası yapacağı toplantıya katılmaları yönünde, ilçedeki mahalle muhtarlarına
talimat verdi!hilvan muhtarlar toplantı talimatı
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bulut’un, muhtarlar Whatsapp grubundaki mesajını
paylaşıyoruz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7’nci maddesi, gayet açık ve net: Devlet
memurları/kamu görevlileri, siyasi ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamaz, paylaşım
yapamaz. Devlet memurlarının/kamu görevlilerinin, siyasi partilere girmeleri, herhangi bir
siyasi parti ya da kişinin yararını veya zararını hedefleyen davranışta bulunmaları yasaktır.
Ayrıca Hilvan Yazı İşleri Müdürü’nün söz konusu eylemi, 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Seçim süresince yapılamıyacak işler”
başlıklı 63. Maddesine, “Törenlere ait yasaklar” başlıklı 64. Maddesine, “Memurların gezilere
katılma yasağı” başlıklı 66. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Yine “Adalet Bakanı”
etiketini kullanarak seçim kampanyası yürüten Bekir Bozdağ, ilgili kanunun 66. maddesini
çiğnemektedir.

Türkiye’de şaşırtan tercih; Belediye başkanı makam aracını TOFAŞ Şahin yaptı Türkiye’de şaşırtan tercih; Belediye başkanı makam aracını TOFAŞ Şahin yaptı

“ADALET BAKANI, ADALETSİZLİK YAPIYOR!”
Hilvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Barış Bulut, muhtarları AKP’nin adayı Bekir
Bozdağ’ın toplantısına Hilvan Kaymakamı’nın, Şanlıurfa Valisi’nin bilgisi dışında çağıramaz.
Bekir Bozdağ, AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayıdır. Lakin Şanlıurfa’daki kamu görevlileri ve
Bozdağ, “Adalet Bakanı” ünvanının arkasına sığınarak seçim kampanyası yürütüyor.

Yani Adalet Bakanı da adaletsizlik yapıyor! Adalet Bakanı, adil seçimleri etkileyecek şekilde
nüfuzunu kötüye kullanıyor. Adalet Bakanı da bunu yapıyorsa gerisini siz düşünün!
Başta kanunlara iktidarın kendisi uyar. Hukuk devleti ilkesi bunu emrediyor. Kaymakamlar ve
valiler de aynı şekilde davranmalı. Sadece Adalet Bakanı değil.
KANUNSUZ EMİR
Esasında Hilvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü, Hilvan Kaymakamı’nın talimatına
uyuyor. Kaymakam’ın muhtarlara ilişkin talimatı, kanunsuz emirdir. Anayasamızın 137.
Maddesi gayet açık.
Kanunsuz emrin yerine getirilmesi suçtur. Bu konuda hem Yazı İşleri Müdürü sorumludur
hem de Kaymakam sorumludur.
Kaymakam da bir partinin lehine ya da bir partinin aleyhine seçim sonuçlarını etkileyecek
şekilde davranamaz. Seçim Kanununa da muhalefet ediyorlar. Adil seçimin ilkelerini ihlal
ediyorlar.
“ŞANLIURFA’DA ‘PARTİ DEVLETİ’ ANLAYIŞI HER ALANDA KENDİNİ
HİSSETTİRİYOR”

Bu seçim propagandasını, seçim çalışmasını, AKP Hilvan İlçe Başkanı yerine Kaymakam
yapıyor. Kaymakam, AKP Hilvan İlçe Başkanı’ndan daha fazla AKP için çalışıyor! AKP İlçe
Başkanı’nın kendi adayı için program yapması gerekirken, programı kaymakam yapıyor.
Vali, AKP Şanlıurfa İl Başkanı yerine; Kaymakam, AKP İlçe Başkanı yerine çalışıyor!
Şanlıurfa’da ‘Parti Devleti’ anlayışı, her alanda kendini hissettiriyor. AKP, hortumlarının
kesilmemesi için kamu gücünü sonuna kadar kullanıyor. CHP olarak biz ise gücümüzü
milletten alıyoruz.
Şanlıurfa Hilvan İlçesinde, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü’nün AKP Şanlıurfa Milletvekili
Adayı Bekir Bozdağ için muhtarları toplantıya çağırması skandalının peşini bırakmayacağız.
Bu konuda suç duyurusunda da bulunacağız.
Şanlıurfa’da anayasayı ve kanunları çiğneyerek AKP lehine sahaya inen herkesi uyarıyoruz!
Hukuk kuralları çerçevesinde hesabını sorarız!”