Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık araç açıklaması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık araç açıklaması

Çin, küçük işletmelerin finansman güçlüklerini ortadan kaldırma yolunda adımlar atacak. Bu doğrultuda kredi hizmeti platformlarının kurulma süreci hızlandırıldı. Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Li Chunlin, yerel veya ulusal platformda kayıtlı iş bilgileri olan finansal kurumlar ile bütünleşik bir finansman kredi sistemi kurulduğunu açıkladı.


Söz konusu sistem, paraya ihtiyacı olan ve genellikle ek teminat gösteremediği için bankalardan kredi almakta güçlük çeken mikro, küçük ve orta boy işletmelerin finansman talebini karşılamada yardımcı oluyor.

Çin bankaları, şubat sonu itibarıyla, finansman kredi hizmetleri aracılığıyla 25,1 trilyon yuan (3,54 trilyon dolar) tutarında krediyi  çıkardı. Bu miktara 5,9 trilyon yuanlık avans kredisi de dahil.

Yakın geçmişte hükümet, finansman kredi hizmetleri platformlarının yapısını güçlendirmek için bir plan oluşturdu. Bu plana göre kredi bilgilerinin ve bunların paylaşımının desteklenmesi, ulusal düzlemde bütünleşik şebekenin optimizasyonu, yerel platformları bu ulusal şebeke ile entegre etme ve elverişli finans politikalarının daha çok sayıda küçük firmaya erişmesini sağlama doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacak.

Bu bağlamda, Çin Halk Bankası görevlilerinden Ren Yongmei, bankanın finansal kredi veritabanını daha iyi düzenleyeceğini ve mikro, küçük ve orta boy girişimlere yönelik finansman olanaklarını artırmak için kredi verilerinden yararlanacağını söyledi.
Editör: MURAT AYDIN