DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili bir açıklama yaparak Erdoğan’ı işaret etti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacak partisinin Temel Haklar Eylem Planı'nı açıkladı. Partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında tanıtılan eylem planının ayrıntılarını Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu anlattı.

Konuşmasında eşit vatandaşlık ve özgürlükçü laiklik mesajları veren Babacan, “Türkiye'ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“DEVA Partisi'nin, bizim çok büyük ve çok net bir hedefimiz var: Hedefimiz tam demokrasi. Eksik gedik değil. Yarım porsiyon falan değil. Tam demokrasiye giden yol hak ve özgürlüklerden geçiyor. Eşit vatandaşlıktan geçiyor.”

‘ÖZGÜRLÜK ESAS, SINIRLAMA İSTİSNA'

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de özgürlük esas, sınırlama istisna olacak. Tereddüt halinde yorum özgürlük lehine yapılacak. 85 milyonun ifade özgürlüğünü sonuna kadar koruyacağız. Demokrasimize sahip çıkmak adına basın özgürlüğünü güçlendireceğiz.”

İBB Başkanı İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbeki ziyaret etti İBB Başkanı İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbeki ziyaret etti

“Türkiye'ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz. Toplumsal barış ve eşitlik hedefliyoruz. Türk-Kürt-Arap-Laz-Çerkes demeden, sağcı-solcu demeden, Sünni-Alevi demeden, inançlı-inançsız demeden herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hedefliyoruz.”

‘66. MADDEYİ YENİDEN ELE ALMAYI TEKLİF EDİYORUZ'

“Parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”

‘İŞKENCEYE, ÇIPLAK ARAMAYA SON VERECEĞİZ'

“Hukuk devletinde vatandaşın canı, devletin yüz akıdır. Cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerine göz yummayacağız. Kolluk gücü tarafından vatandaşlarımıza uygulanan onur kırıcı muameleye hiçbir koşulda müsamaha göstermeyeceğiz. İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz. İhmali, kusuru ya da kastı bulunan sorumlular hakkında gereğini yapacağız. Neredeyse 20 yıl sonra ülkemizin aynı noktaya gelmiş olmasından hicap duyarak, yeniden ‘işkenceye sıfır tolerans' diyeceğiz.”

‘KAMU DENETİMİ ESAS OLACAK'

“Özgürlükçü laiklik anlayışı neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle, dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız. Hem din ve vicdan özgürlüğüne hem de dini toplulukların örgütlenme özgürlüğüne ideolojik müdahaleleri engelleyeceğiz. Aynı zamanda tüm bu grupların şeffaf ve denetlenebilir olmalarını sağlayacağız. Kamu denetimi esas olacak ve hiçbir yapıya imtiyaz tanınmayacak.”

‘CEMEVLERİNİ İBADETHANE OLARAK TANIYACAĞIZ'

“İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Herkesin inancına saygı duymak zorundayız. Bu kapsamda, Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız.

Din veya inanç topluluklarının kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Yükseköğretim dâhil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkânlarını tanıyacağız.”

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Ankara'da işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan'dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye'yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devlet, devletlik görevini yerine getirmek zorundadır. Bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya koymak zorundadır” diye konuştu.

‘KORKMAYIN MASAYA HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Babacan, altılı masayla ilgili bir soru üzerine “Korkmayın masaya hiçbir şey olmaz. Ne çatlak ne bir şey oluşur. İktidarın tek gerçekçi alternatifi altılı masadadır. Altılı masadaki partiler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundadır. Bu da zaten oluyor, gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

‘ALTILI MASANIN ORTAK TUTUM ALMASI KIYMETLİ OLACAK'

Babacan, başörtüsü teklifine ilişkin bir soruyu “Altılı masanın bu konuda mümkünse ortak bir tutum alması ülkemiz için son derece kıymetli olacaktır. 14 Kasım'da ev sahipliğini yaptığımız toplantıda görüşümüzü değerli genel başkanlarla paylaştım. Önümüzdeki toplantıda da sanırım gündemimizde olacak” sözleriyle yanıtladı.