Sosyal medyada etkileşim elde etmek uğruna sergilenen aşırı davranışlar, toplumu bir dizi olumsuz etkiye maruz bırakabilir

Sosyal medyada etkileşim elde etmek uğruna sergilenen aşırı davranışlar, toplumu bir dizi olumsuz etkiye maruz bırakabilir. İlk olarak, gerçek hayat ile sanal dünya arasındaki sınırların belirsizleşmesi, bireylerin gerçek kimliklerini kaybetmelerine ve sadece beğenilmek amacına yönelmelerine neden olabilir. Bu durum, sanal ortamda sahte bir algı oluşturarak gerçeklikten uzaklaşma eğilimine yol açabilir ve kişisel gelişimi engelleyebilir.

Sosyal medyada dikkat çekmek için sergilenen abartılı davranışlar, bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sürekli olarak onay arayışı, beklentilerin karşılanmaması durumunda düşük özsaygı ve kaygıya neden olabilir. Bu durum, sosyal medyanın potansiyel zihinsel sağlık risklerini vurgulamaktadır.

Ayrıca, sosyal medyada toplum içinde kabul görmek adına sergilenen aşırı davranışlar, takipçi sayısı veya beğeni sayısı gibi niceliksel metriklere odaklanmayı teşvik edebilir. Bu durum, bireyleri içsel değerlerin yerine dışsal onayı daha fazla önemsemeye yönlendirerek yüzeysel ilişkilere sürükleyebilir.

Sonuç olarak, sosyal medyada etkileşim elde etmek adına sergilenen aşırı davranışlar, bireylerin gerçek yaşamlarından kopmalarına, psikolojik sağlıklarının zayıflamasına ve yüzeysel ilişkilere yönelmelerine neden olabilir. Bu durumların farkında olmak, dengeli ve sağlıklı bir dijital yaşam sürmek için önemlidir."

Sosyal Medya Danışmanı
Yayın Editörü
Songül Yiğit Başaran