Yurt dışından Türkiye'ye 340 bin 845 kişi göç etti

 Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre %49,7 azalarak 340 bin 845 kişi oldu. Göç eden nüfusun %53,6'sını erkekler, %46,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 349'unu Türk vatandaşları, 242 bin 496'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

 Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyete göre dağılımı, 2019, 2020Türkiye'den yurt dışına 420 bin 463 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %27,3 artarak 420 bin 463 oldu. Göç eden nüfusun %55,9'unu erkekler, %44,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 77 bin 810'unu Türk vatandaşları, 342 bin 653'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,5 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %11,3 ile 20-24 ve %11 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,2 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,2 ile 30-34 ve %12,7 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 yaş grubu, 2020

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %34,1 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %8,3 ile Ankara ve Antalya, %3,2 ile Bursa ve %2,8 ile İzmir takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %47,6 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %9,5 ile Ankara, %6,6 ile Antalya, %2,8 ile İzmir ve %2,7 ile Gümüşhane izledi.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il, 2020

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %11,9'unu Irak vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2020 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %11,9 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %9,4 ile Afganistan, %7,4 ile Türkmenistan, %6,3 ile Rusya Federasyonu ve %6 ile Suriye vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %16,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %11,6 ile Türkmenistan, %8,9 ile İran, %6,5 ile Azerbaycan ve %5,4 ile Suriye vatandaşları takip etti.

Bodo.com: Deneyimler Hediye Edin, Nesneler Değil Bodo.com: Deneyimler Hediye Edin, Nesneler Değil

Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 ülke, 2020

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 06 Nisan 2023'tür.
__________________________________________________________________

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI; AÇIKLAMALAR

Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alınmıştır.

Göç dönemi içerisindeki ölümler, ülkemizde gerçekleşen doğumlar, önceki yıllarda gerçekleşen doğum ve ölümlerin geç kayıtlanması, vatandaşlık hakkı kazanımı süreçleri, göçmenlerin yasal statüsündeki değişiklikler, yurt içi ve yurt dışı adres kaydında yaşanan gecikmeler, ikamet ve çalışma izni başvuru süreçleri, yurt dışı zorunlu askerlik hizmeti vb. sebeplerle oluşan nüfus grupları göç hesaplamalarında kapsam dışı bırakılmaktadır.