Avrupa’ya giden ve orada mülteci statüsü alan Suriyelilerin artık kendi ülkelerinde barışın sağlandığı düşüncesi nedeniyle sığınma hakları iptal edilip, geri dönüşleri hızlandırılırken, Türkiye’de sayıları 5,4 milyonu bulan ve bugüne kadar hükümetin 91 milyar dolar sınırını aşan harcama yaptığı Suriyelilere çok ciddi bir şekilde vatandaşlık veriliyor. 
Bugüne kadar Zafer Partisinin yapmış olduğu tespitlere göre 900 bin Suriyeliye hızlandırılmış bir şekilde Türk vatandaşlığı verilmiş bulunuyor. Ankara’nın birçok yerinden İçişleri Bakanlığı vatandaşlık bürosuna otobüslerle vatandaş olmak isteyen Suriyeliler taşınıyor. 
Bu gidişle nüfusumuzda çok kısa zamanda doğumların dışında 5,4 milyon Suriyeli geçici sığınmacı ile ciddi bir artış olacak. Niçin yapılıyor? Türkiye’de Türk ulusal kimliği değiştirilerek yavaş yavaş ümmet kimliği mi oluşturulmak isteniyor veya seçimlerde oy hesabı için Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor?
Danimarka, Almanya gibi Avrupa’nın demokratik ülkeleri Suriyeli mültecileri geri yollarken, Türkiye neredeyse daha fazla Suriyeli gelsin diye teşvikler veriyor. Bunun bir son bulması lazım. Türkiye’deki Suriyeli geçici sığınmacıların ülkemizdeki kalış süreleri dolmuş olması gerekiyor. Türkiye’de işyeri kuran ve iş yerlerinde hiçbir vergi vermeyen Suriyelilerin yavaş yavaş geri dönmesi şart. Bu konuda en ciddi çalışmayı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi yapıyor. 
Muhalefetin diğer partileri bu konuda oldukça duyarsız. Cumhur İttifakı yeni vatandaşlık alanlarla oylarını arttırmaya çalışırken, kimse Türkiye’nin sorunlarına dikkat etmiyor. Son zamanlarda Türkiye’ye gelen Suriyeli kaçak doktorlar nedeniyle Almanya’ya 9 bin Türk doktoru gitti. Sağlık personeli akın akın yurtdışına gidiyor buna karşılık Suriyeli ve Afgan kaçaklar artık Türkiye’nin her branşında faaliyet gösteriyorlar.

Prof. Dr. Faruk Şen - 08.12.2021