“Gerçekleri bilen, kalbinde ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun, maddi makamların hiçbir değeri yoktur.” Der Ulu Önder ATATÜRK
ölümsüz eseri Nutuk’ta…

Nutuk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının salonunda, aralıklı olarak altı gün ve toplam otuz altı saat 33 dakika süren konuşma metnidir.Cumhuriyetin önemli bir belgesidir Nutuk. Türk Milletine yaptığı tarihsel konuşmadır. Toplumun her kesimine yönelik çok değerli mesajlar içerir. Ancak hedef kitlesi içinde gençlik ayrı bir önem taşır. Ulu önder bu uzun ve ayrıntılı konuşmasıyla, 19 Mayıs 1919’da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hangi koşullar içinde yapıldığını, Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu anlatır ve sayısız belgeye dayandırdığı bu tarihî konuşmasının sonunda, elde edilen başarıyı Türk Gençliğine emanet eder. Bu özellikleriyle yakın tarihimizi aydınlatan eşine az rastlanır bir belge olduğu kadar, her Türk çocuğunun ve gencinin de elinden düşürmemesi gereken bir başucu kitabıdır.

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’u okumaya başlamasının 92’nci yıldönümü…Ulu Önder, 36 Saat 33 dakika sūrecek BÜYÜK NUTUK’u Mecliste okumaya, 92 yıl önce bugün, 15 Ekim 1927’de başladı! Kongrenin ilk günü olan 15 Ekim’de, 19 Mayıs 1919’dan Sivas Kongresi’ne kadar olan dönemi sundu.

Ve NUTUK’a şu unutulmaz cümle ile başladı:
‘’1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım…’’

16 Ekim’de Ali Galip olayından başlayarak Amasya Görüşmeleri’ne kadar geçen süreci anlattı. 17 Ekim söylevi, Amasya Görüşmeleri’nden Büyük Millet meclisi’nin açılışına kadar olan süreyi kapsıyordu. 18 Ekim’de Meclis’in açılışından İkinci İnönü Savaşı sonuna kadar geçen olayları sunmuştu. Beşinci günün gündemini İkinci İnönü Savaşı sonundan Lozan Barışı sonrasına kadar olan dönem oluşturmuştu. 20 Ekim’de altı gün boyunca 36 saat 33 dakika süren nutkunun son bölümünde, Lozan Barışı sonrası dönem üzerinde durdu.

“Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” Diyordu öngörüsüyle de eşsiz lider…

Aydınlık bir geleceğe erişmek için NUTUK’u okumalı, onun mesajlarını özümsemeliyiz. Rehberimiz NUTUK olmalı, Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız.


Ve rehber edinenin gücüne güç katan NUTUK son sayfa son satır:
“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”