Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi, "Gaziosmanpaşa Biziz, Gaziosmanpaşa Bizim" ve “Yenidoğan Mahallesini ve Haklarımızı Rantçılara Yedirmeyeceğiz” demek için Belediye Başkanlığı önünde toplanıp kentsel dönüşüm için alınan riskli alan kararlarının iptal edilmesine rağmen belediyenin ısrarına tepki gösterdi. 

 Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi adına hazırlanan bildiriyi, dönem sözcüsü Canan Can okudu. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar tepkilerini die getirdi. Belediyelerin vatandaşların hakları yerine mütahitlerin rantlarını düşündüğünü iddia eden bildiri şöyle: 

YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELEDE KARARLIYIZ

  Bugün burada "Gaziosmanpaşa Biziz, Gaziosmanpaşa Bizim" ve “Yenidoğan Mahallesini ve Haklarımızı Rantçılara Yedirmeyeceğiz” demek, Gaziosmanpaşalılara danışılmadan gerçekleştirilmek istenen, sadece evlerimizi, sokaklarımızı, mahallelerimizi değil parklarımızı, okullarımızı yani yaşam alanlarımız tehdit eden riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarına karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha duyurmak için toplanmış bulunuyoruz.

Bundan yaklaşık 3-4 sene önce, 26 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Gaziosmanpaşa'nın 13 mahallesinde toplam 3 milyon 930 bin m2'lik bir alan Riskli Alan ilan edilerek Gaziosmanpaşalılara sorulmadan, hiç birimizin rızası alınmadan Kentsel Dönüşüm uygulamalarını yapmak için adım atıldı. Daha sonra aynı yılın sonunda 15 Aralık 2013 tarihinde de yaklaşık 350 bin m2 daha bu alana eklendi.

RİSKLİ ALAN İLAN ETTİLER, DANIŞTAY KALDIRDI

15 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetesinde yayımlanan bu riskli alan kararlarının yürütmesi ,15 mayıs 2014 tarihinde durduruldu ve Bağlarbaşı , Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleri için alınan yürütme durdurma kararının ardından iptal kararları da alındı. Ve akabinde 26 Ocak 2013 tarihili resmi gazetede yayımlanan diğer riskli alan kararları da iptal edildi.Yani 2013 senesindeki riskli alan kararları Danıştay tarafından yürürlükten kaldırıldı.

BAKANLAR KURULU DANIŞTAYA RAĞMEN 2. KEZ RİSKLİ ALAN İLAN ETTİ

Fakat mahkeme kararlarının arkasından dolanmaya çalışan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığının talebi üzerine Bağlarbaşı , Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleri’nde 2.kez Bakanlar Kurulu tarafından Riskli Alan kararları alındı. Bir kere daha Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi çatısı altında bir araya gelen yurttaşların açmış olduğu davalar sayesinde yürütmeyi durdurma kararları yeniden alındı. Ayrıca Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri için Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara karşı iptal davaları açıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış oldukları planların iptali sonrasında davalı idareler pes etmeyerek yeniden 3 .kez yeni planları askıya çıkarmıştır. En son askıya çıkarılan plan davaları ile ilgili davalar bilirkişi aşamasındadır.

MAHALLE HALKI TEHDİT EDİLİYOR, EV KUNDAKLANDI

Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisinde örgütlenen vatandaşlara, Belediyenin saldırıları riskli alan kararları ile sınırlı kalmamış ve davacı olan bütün komşularımızın evlerine kaçak yapı tutanağı asılmış ve komşularımız korkutularak davalarından vazgeçmeye zorlanmıştır. Davaların sürdürmekte kararlığını sürdüren vatandaşların açmış oldukları davalar da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığoı’nın aleyhine sonuçlanmıştır. Mühürlere karşı açılan davalarda da iptal kararları alındıktan sonra , bu sefer evlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla girilmeye çalışılmış ve Yenidoğan Mahallesinde güpe gündüz bir ev kundaklanmış ve evine asılan mühür ile ilgili itiraz dilekçesini Bölge İdare Mahkemesine götüren Nazif Karanfil isimli Gaziosmanpaşalı komşumuz mahkeme binasında can vermiştir.

MAHKEMEDEN GELEN İPTAL KARARINA KARŞI ACELE KAMILAŞTIRMA KARARI
 
Gaziosmanpaşalıların mahkemelerden gelen iptal kararlarının sevincini yaşamasına fırsat vermeyen Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan acele kamulaştırma kararını almıştır. Acele kamulaştırma kararlarına karşı kitlesel bir şekilde karşı duruş sergilenmiş onlarca bilgilendirme toplantısı organize edilmiş ve de yüzlerce vatandaş acele kamulaştırma kararlarınn iptali için davalar açmıştır.
Acele kamulaştırma kararlarınn iptal davaları sürerken 2016 Ekim ve Kasım ayları içerisinde yeniden acele kamulaştırma sınrları dahilinde yeniden riskli alan kararları alınmıştır .Acele kamulaştırma kararının parsel bazlı olarak iptalini isteyen vatandaşların talepleri Danıuştay 6. Dairesi tarafından kabul görmüş ve acele kamulaştırma kararının parsel bazlı olarak yürütmesi durdurulmuş devamında da iptal edilmiştir.

BELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİ MAHKEME KARARINI TANIMIYOR

Fakat Gaziosmanpaşa Belediye BaşkanıHasan Tahsin Usta ve çalışma ekibinde yer alan Mustafa Başaran , Zeyyat Gümüş ve Ahmet Bülbül ; mahkeme kararlarını tanımayan ve rant odaklı “kentsel dönüşüm” saldırlarını sürdürmekte kararlılar.
Yaklaşık 3 aydır ,Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı şimdi de Yenidoğan Halkını kaçak yapı ve riskli yapı kararları ile ve her hafta evlerine gönderdikleri tebligatlarla korkutmaya, sindirmeye çalışıyor. Vatandaşların iradelerini sakatlamaya dönük iş ve işlemlerinden geri durmayan Hasan Tahsin Usta ve çalışma ekibine şunu hatırlatmayı bir borç biliriz; Yenidoğan ve diğer mahallelerdeki komşularımız haklarını haramilere yedirmemekte kararlılar.

RİSKLİ ALAN KARARLARI ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI ŞİMDİ DE RİSKLİ YAPI

Riskli alan kararları ve acele kamulaştırma kararlarıyla yol alamayanlar şimdi de en son alınan riskli alan kararlarına dayanarak riskli yapı süreci başlatarak ilerleyebileceklerini sanıyorlar ama boşa kürek çekiyorlar.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya bazı konularda hatırlatmalarımız olacak;

- 4 yıldır evlerini bir şekilde yıktığınız ve sizlerden kira yardımını binbir güçlükle alabilen vatandaşların yeni evlerini 4-5 yıldır beklediğini hatırlıyormusunuz?

- 2 yıl önce mahkeme kararlarının arkasına sığınarak beceriksizliğinizi gizlemeye çalışıyordunuz. Şimdi önünüzde bir engel olmamasına rağmen yıkılan hatta hafriyatı bile toplanan boş alanlarda konutları yapmanız gerektiğinizi hatırlıyormusunuz?
- Konut sektörünün durgunlaştığını ve maliyetlerin arttığını söyleyen Ağaoğlunun arsa maliyetleri ile ilgili uyarısını hatırlıyormusunuz? Sadece boş arazi yaratmaya odaklanmaya çalışmanızın Ağaoğlunun bu uyarısı ilgisi varmıdır?
Bugün önümüzde acele kamulaştırma ve riskli yapı saldırısına karşı verilecek mücadelenin acil görevleri durmaktadır.
Bu sefer daha bilinçli ve daha örgütlüyüz.

Tüm Gaziosmanpaşalıları yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet ediyor ve taleplerimizi yineliyoruz;

- Her şeyden önce Gaziosmanpaşalılara sorulmadan ilan edilen, tüm Riskli Alan kararlarının geri alınmasını ve evlere gönderilen riskli yapı tebligatlarına son verilmesini talep ediyoruz.

- Gaziosmanpaşa'da barınma hakkımızın korunmadığı, ev sahibi ile, kiracısı ile, esnafı ile, işçisi ile Taşlıtarlayı Gaziosmanpaşa yapan bizlere sorulmadan herhangi bir "Kentsel Dönüşüm" uygulamasının yapılmasını istemiyoruz.
- Yurttaşların barınma ve kent hakkını hiçe sayan herhangi bir dönüşümün HALK yararına bir dönüşüm değil RANTSAL dönüşümü amaçladığını biliyoruz. Bu sebeple de herhangi bir Gaziosmanpaşalıyı dışlayan hiç bir kararı kabul etmiyoruz.
- Gaziosmanpaşa'da bir Kentsel Dönüşüm yapılacaksa bu da mahallelerin kendi gerçekleri ile özdeşleşen, bölge halkının içinde olduğu ve karar verdiği, Mimarlar Odasının, Şehir Plancılarını Odasının, Çevre Mühendisleri Odasının ve halkın avukatlarının içinde olduğu, Belediyenin masa başında değil, halkın tüm bileşenleri ile hep birlikte karar verdiği bir dönüşüm istiyoruz.

- Kentsel Dönüşümün Rantsal Dönüşüme dönüştüğü gerçeği ortada iken, bizler RANT odaklı değil, insan odaklı SOSYAL BİR PLANLAMA istiyoruz.
- İnsanımızın, ağaçlarımızın, müşterek kamusal alanlarımızın, kent hayvanlarımızın da korunduğu planlar görmek istiyoruz.
- Sulukuleliler gibi, Ayazmalılar gibi yerimizden yurdumuzdan sürülmek istemiyoruz.
- Geçmişimizi yok edip, bizleri hiçe sayan, gelecek nesillerimizi tehdit eden, bizleri ve gelecek nesillerimizi faiz lobilerinin kucağına iten Kentsel Dönüşüm istemiyoruz.
- Gaziosmanpaşalılar olarak barınma ve kent hakkımızın tanındığı, okul, park, hastane gibi kamusal alanlarımızla birlikte mahallerimizin bir bütün olarak var olduğu, kiracısı ile ev sahibi ile, işçisi ile esnafı ile hepimizin birlikte yaşayacağı, hiç birimizin buradan kovulmayacağı bir Gaziosmanpaşa istiyoruz.
- Sadece Gaziosmanpaşamıza değil, doğal varlıkları, müşterek kamusal alanları ve tarihi eserleri talan edilmek istenen İstanbulumuza da sahip çıkıyoruz.Çünkü bizler bu ilçenin olduğu kadar bu kentin de bir parçasıyız.
- Ormanlarımızdaki, parklarımızdaki her ağaca; sokaklarımızdaki kedilere, köpeklere, gökte uçan kuşlara da sahip çıkıyoruz. Çünkü biz Gaziosmanpaşalıyız.
- Hep birlikte "Gaziosmanpaşa Biziz, Gaziosmanpaşa Bizim" diyoruz ve "mahallelerimize , kentimize" sahip çıkıyoruz.
Gaziosmanpaşalılar olarak Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi çatısında bir araya gelen vatandaşlar olarak bizler, Gaziosmanpaşanın bir parçasıyız; Taşlıtarlanın, Gaziosmanpaşanın havasını solumuş insanlarız.
Burada doğup büyüyen, burada yaşayanlar olarak ilçemize sahip çıkacağımızı burada bir kere daha duyuruyoruz.