Meclis’e gönderilen yeni Tamgün Yasası ile sağlık sisteminde radikal değişiklikler geliyor. İşte 15 maddelik değişiklik paketi..

Tamgün Yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu.

Star'ın haberine göre, tasarıyla getirilen yenilikler şöyle:

- Ruhsatsız ilaç Ruhsatsız müstahzar imal edenler müstahzarları satan, satışa arz eden veya sattırana 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Eczacılıkta çarpma toplama olacak Eczane açmada meslekteki yıl ile eczacının hizmet puanı çarpımıyla bulunan yerleştirme puanı hesaplanmasındaki çarpma işlemi toplama ile değiştiriliyor.

- Doktorlara ek ödeme Nöbet hizmetleri hariç mesai saati dışında çalışan prof, doçent ve eğitim görevlilerine yapılacak ek ödeme oranı artırılıyor.

- GATA’lı doktorlar TSK’nın sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülecek.

- Organ nakli Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurtdışından temini, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş uzman personel ve kurumlarca yapılacak.

- Kadavra ithal edilebilecek Kadavra yurtiçinden temin edilemezse yurtdışından alınabilecek.

- Döner sermayede kapsam genişledi Üniversiteler ile hastanelerin döner sermayelerinden, öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi ile üniversite yöneticilerine de ek ödeme verilecek.

- Yetkisiz sağlık hizmetine hapis Ruhsatsız sağlık hizmeti sunan veya yetkisizlere sağlık hizmeti verdirenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yüzbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

- Devlet hizmetinden muaflar İki yıl yurt dışında bulunan tabiplerden ve uzman olanlardan 6 ayda Türkiye dönenler ile yurt dışında eğitimlerini tamamlayan tabipler ve uzman olanlar, devlet hizmeti yükümlüğünden muaf tutuluyor.

- Gemi hastane Gemi hastane kiralama, 2023’e kadar 15 yıl süre ile yapılacak, 7 yıla kadar ihale yapılabilecek işlerin süresi 2023 yılına uzatılıyor.

- Doktora şiddete ceza Kamu görevlisine karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama nedeni.

- Askeri doktorlar Memur, subay, astsubay ve askeri öğrenciler; ofis, büro ve muayenehane açamayacak, vakıf üniversitelerinde çalışamayacak.

- Profesör sözleşmeli çalışabilecek Yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan prof ve doçentler, fakültelerde sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek.

- Sünnetçi yasağı Sünnet ameliyatını sadece tabipler yapacak. Sünnetçiler 31 Aralık 2015 kadar sünnetçilik yapmaya devam edecek.

- İşyeri hekimi Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında işyeri hekimliği yapabilecek.

Star