banner314

banner325

İşte son anket; Meral Akşener'le siyasette dengeler altüst oldu

25 Ekim 2017 günü Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti, yapılan son ankedlere göre Türk siyasetinde dengeleri alt üst etti.

POLİTİKA 02.11.2017, 13:06 02.11.2017, 13:32
İşte son anket; Meral Akşener'le siyasette dengeler altüst oldu
25 Ekim 2017 günü Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti, yapılan son ankedlere göre Türk siyasetinde dengeleri alt üst etti. Gezici Araştırma Şirketi'nin son araştırması da 2007 yılından beri 4 partili sistemin hakim olduğu Türkiye'de siyasetin 'kendi kendini' yeniden dizayn ettiğini ortaya koydu.

İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından hemen önce yapılan son ankete göre Meral Akşener'in, Türk siyasetinde neler yapabileceğine, dengeleri nasıl değiştirebileceğine yönelik ip uçları...

Hedef: İYİ Parti, Akşener'siz seçim! 
Murat Aydın'ın yazısı tıklayın


Omurgasını MHP’den ihraç edilen isimlerin oluşturduğu İYİ Parti’ye ilişkin ‘en kapsamlı’ ilk çalışma Muraz Gezici’nin yöneticiliğini yaptığı Gezici Araştırma Şirketi’nden geldi. 10-15 ekim tarihleri arasında yapılan araştırmada yeni partinin (İYİ Parti) oy oranının yanı sıra, 2019’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçmen analizi de yer verildi. İşte son seçim anketinden tablolar eşliğinde çarpıcı sonuçlar…

Araştırmaya katılanların Meral Akşener'in siyasi duruşunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 22,7'si olumlu buluyor, % 16,8'i ise kısmen olumlu buluyor, % 8,3'ü ise kısmen olumsuz buluyor. % 17,4'ü ise bir fikri olmadığını ifade ediyor. Araştırmaya katılanların % 60'ı Meral Akşener'in siyasi duruşunu ‘olumlu’ olarak değerlendiriyor. % 32'si ise olumsuz buluyor.

Ankete katılanların Meral Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde ise şu sonuçlar ortaya çıkıyor; % 10,1'i kesinlikle her koşulda oy vereceğini ifade ederken % 19,1'i oy verebileceğini ve % 17,8'i kararsız olduğunu ifade ediyor. Toplumun % 50'sine yakın bir oran Meral Akşener'in kurduğu partiye oy verme potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor.

Araştırmaya katılanların Meral Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde ise şu sonuçlar ortaya çıkıyor. % 51'i oy vermeyeceğini ifade ederken % 25,8'i kararsız olduğunu ve % 23,2'si oy vereceğini ifade ediyor. Analize göre ise; “Farklı soru kalıplarıyla seçmenin Meral Akşener'in yeni kurduğu partiye oy verme potansiyeli olduğu” görülüyor.

Ankete yarın verenlerin Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüp düşünmemesine ilişkin dağılım incelendiğinde ise % 44,6'sının “ihtiyaç olduğunu” söylediği, % 45,3'ünün ise ihtiyaç olmadığını belirttiği gözleniyor. Bu soruya muhatap olanların % 10,1'i ise ‘kararsızım’ yanıtını vermiş.

İYİ PARTİ'Yİ AKP’LİLERİN YARISI DUYMAMIŞ!

Araştırmaya katılanların Meral Akşener'in parti kuracağını duyup duymamasına ilişkin dağılım incelendiğinde ise şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor; % 78'i bu haberi duyduğunu ifade ederken % 21,1'i duymadığını ifade ediyor. Sonuçlara göre; AKP seçmenin % 44,3'ü ise yeni kurulan olan partiyi duymamış.

İYİ PARTİ’SİZ BİR SEÇİMDE ŞU SONUÇLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmaya katılanların olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde ise şu rakamlar ortaya çıkıyor: % 47,1'i AKP'ye oy vermek istediğini ifade ederken % 26,8'i CHP'ye ve % 13,5'i MHP'ye oy vermek istediğini ifade ediyor.


İYİ PARTİ SEÇİMLERE GİRDİĞİNDE DENGE DEĞİŞİYOR… AKŞENER’İN OYU YÜZDE 37,5

Araştırmaya katılanların olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde ise % 43,8'inin AKP'ye oy vermek istediğini söylediği, % 19,5'inin Sayın Meral Akşener'in kuracağı partiye (İYİ PARTİ) oy vermek istediğini ve % 18,5'inin ise CHP'ye oy vermek istediği gözleniyor. Meral Akşener'e oy verenlerin oranı % 19,5 bunun yanında vermeyenlere sorulduğunda ikinci partim diyenlerin oranı ise % 18 olduğu görülüyor. Meral Akşener'in kurduğu partinin kısa ve orta vadede oy oranı ise araştırmada % 19,5+ % 18 = % 37,5 olarak vurgulanıyor.

MURAT GEZİCİ'NİN DEĞERLENDİRMESİ

Kamuoyu araştırmasını yapan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ise son yaptığı çalışma ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor 'Sayın Akşener'in özellikle kararlı ve dik duruşu bunun yanı sıra kadın oluşu halk tarafından takdir görülmekte ve desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre Akşener'in özellikle güven vermesi ve tanınırlılığının artmasıyla birlikte oy potansiyelinde ciddi artış olacağı gözlenmektedir. Kararsız seçmenin Akşener'e oy verme konusunda en büyük kararsızlık yaşama nedeni henüz yeni bir parti olduğu için tecrübesizlik olabileceği düşüncesidir. Araştırmaya katılan halkın yaklaşık yarısı Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Yeni bir partinin kurulmasıyla geleceğe yönelik beklentilerin karşılanabileceği ile ilgili genel bir kanı olduğu görülmektedir. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Akşener'in Sayın Erdoğan'la birlikte aday olması durumunda ciddi anlamda bir seçim yarışının olacağı şimdiden öngörülmektedir. Özellikle geçmiş yıllardaki seçim süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler bağlamında 1999 yılında karşılaşılan duruma benzer bir sorunun çıkması büyük bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatırlanacağı üzere 1999 yılındaki Genel seçimlerde DSP, MHP ve diğer partiler anlamında öngörülemeyen sürpriz sonuçlar iktidar değişikliğine sebep olmuş fakat sürecin 2002 yılında farklı bir merhaleye gitmesini de beraberinde getirmişti'

Ankete katılıp yanıt verenlerin olası bir erken genel seçimde oy vermek istediği parti dışında ikinci olarak düşündüğü partiye ilişkin dağılım incelendiğinde ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.
Katılımcıların % 24'ü MHP'ye oy vermek istediğini ifade ederken % 18'i ise Meral Akşener'in kuracağı partiye oy vermek istediğini % 18'i ise henüz kararsız olduğunu söylüyor.

EN ÇOK’ İSTENİLMEYEN PARTİ’ HDP

Araştırmaya katılanların olası bir erken genel seçimde asla oy vermem dediği partiye ilişkin dağılım incelendiğinde ise % 44'sinin HDP'ye oy vermeyeceğini söylediği, % 27'sinin AKP'ye % 18,7'sinin de “CHP'ye oy vermem” dediği görülüyor. Meral Akşener'in partisine asla oy vermem diyenlerin oranı ise % 1,9 olarak ortaya çıkıyor.

ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ AKŞENER

Gezici’nin kamuoyu araştırmasına yanıt verenlerin “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceği isme” ilişkin dağılım incelendiğinde ise “% 47,8'i Recep Tayyip Erdoğan% 38'i Meral Akşener” sonucu çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA…

Gezici Araştırma'nın sonuçlarına göre araştırmaya katılanların; Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenmeyip İkinci tura kalsa ve adaylar Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan olsa kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 46'sı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğini ifade ederken % 38'i Meral Akşener'e vermek istediğini ve % 9,1'i sandığa gitmeyeceğini ifade ettiği görülüyor.

Araştırmanın Künyesi
Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 10-15 Ekim 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili kurumun seçim sürecinde öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın örneklemi TÜİK 1 Kasım 2017 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak, Türkiye genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, 7 Coğrafi bölgede, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.638 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra Türkiye'nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır. MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5'dir..

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Ağustos 2022
İmsak 04:23
Güneş 06:03
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:16
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Hatayspor 0 0
14. Giresunspor 1 0
15. Antalyaspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir