Merkezi Yönetim Bütçesi, Nisan ayında 1 milyar 56 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artarak, 3 milyar 897 milyon lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, Nisan ayı ve 2011 Ocak-Nisan dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Nisan ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı göre yüzde 10,8 azalarak 22 milyar 467 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri ise 2010 Nisan ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyar 523 milyon lira olarak gerçekleşti. 2 milyar 841 milyon lira faiz ödemesinin yapıldığı geçen ay, faiz hariç giderler de 19 milyar 626 milyon lira oldu.

Nisan’da vergi gelirleri de yüzde 25,8 artışla 19 milyar 287 milyon liraya çıktı.

Bu yılın Nisan’da personel gideri 6 milyar 23 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanıldı.

2011 yılı Nisan ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak, 997 milyon lira oldu.

Nisanda mal ve hizmet alım giderleri 2 milyar 593 milyon lira, sağlık giderleri ise 391 milyon lira olarak belirlendi.

Geçen ay cari transferler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 7 milyar 918 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylece Nisan ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 53 milyon lira transfer yapıldı. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2011 yılı Nisan ayında 797 milyon lira, mahalli idare payları 1 milyar 621 milyon lira oldu.

Nisanda 1 milyar 564 milyon lira sermaye gideri, 234 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Geçen ay borç verme gideri 297 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, nisandaki faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7 düşüş göstererek, 2 milyar 841 milyon lira oldu.

-BÜTÇE GELİRLERİ-

Nisanda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyar 523 milyon lira, vergi gelirleri tahsilatı ise yüzde 25,8 artışla 19 milyar 287 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda vergi dışı gelirler yüzde 27,1 azalarak,3 milyar 387 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibariyle Nisan ayında İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 49, Gelir Vergisi yüzde 32,6, Özel Tüketim Vergisi yüzde 22,4, Harçlar yüzde 19,9, Damga Vergisi yüzde 15,9, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 8, Dahilde Alınan Katma Değer vergisi yüzde 5,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 38,4 artış kaydetti.

Buna karşın Kurumlar Vergisi tahsilatı yüzde 42,2 düştü.

2011 yılı Nisan ayında 6111 Kanun kapsamında tahsil edilen vergi, ceza ve faiz tutarı da 277,4 milyon lira olarak belirlendi.

-OCAK-NİSAN DÖNEMİ-

Merkezi Yönetim Bütçesi 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde 15 milyar 796 milyon lira açık verirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 80,6 düşüşle, 3 milyar 68 milyon lira açık verdi.

Öte yandan geçen yıl Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı hedefinin yüzde 39,9’u gerçekleşmiş iken, bu yıl aynı dönemde yıl sonu bütçe açığı hedefinin yüzde 9,1’i gerçekleşti.

Faiz dışı fazla ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 kat artışla 13 milyar 741 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri 4 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 92 milyar 252 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 1,9 artışla 95 milyar 320 milyon lira oldu.

Vergi gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,4 artarak, 76 milyar 737 milyon lira oldu. Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 12 milyar 94 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 9,8 artarak 78 milyar 511 milyon lira seviyesine ulaştı. Faiz giderleri söz konusu ilk 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 809 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 140 milyon, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 280 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibariyle de 2011 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, ithalde alınan KDV yüzde 38,2, kurumlar vergisi yüzde 34,7, harçlar yüzde 22,3, damga vergisi yüzde 21,5, dahilde alınan KDV yüzde 20,5, özel tüketim vergisi yüzde 16,2, gelir vergisi yüzde 14,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 9,3 ve diğer vergilerin tahsilatı ise yüzde 9,9 arttı.