banner314

banner325

Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde bulundu;  “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

EĞİTİM 19.06.2022, 22:51 Murat Aydın
Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 18 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde Bulundu; “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

Bu yıl Yükseköğretim Kurulunun YKS’ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Sonuçların açıklanması ile tercih danışmanlığı sürecinin başlayacağını belirten Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu. YKS’nin bir sıralama sınavı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara göre en üst puandan en alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerini belirten Işıl Can, “Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken bazı programlardaki başarı sıralaması koşulu devam edecek. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan türünde belirlenen en düşük başarı sırasına göre tercihlerini yapabileceklerdir. Tercihlerde üniversite eğitimi ve öğrenciye kazandıracağı mesleki yeterlilik konularının değerlendirilmesi önemlidir.” dedi. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrencilerin kariyerlerinde belirleyici olan, öz geçmişlerinin önemli bir parçası olacak bölüm tercihlerinde ilgi, yetenek, hedef ve hayallerine öncelik vermelerini önerdi. Can ayrıca tercihlerin tüm yıl boyunca öğrencileri yakından takip eden, ilgi, yetenek ve hedeflerini, güçlü olduğu yönlerini tanıyan uzman kişilerle yapılmasının da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah ÖZCAN:

“EDEBİYAT TESTİNDE DİVAN EDEBİYATI SORULARI BELİRLEYİCİYDİ”

2022 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulmuş olup divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verilmiştir. Bu sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hemen hepsinden soru sorulmuştur. Birçok kazanıma sahip olan Cumhuriyet Dönemi’nden sadece iki sorunun sorulması sınav ekseninin divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza zemin oluşturmuştur. Son yıllarda pek sorulmayan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde yer alan Destan Dönemi’nden bir soru sorulmuş olup âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı kazanımlarını içeren doğrudan bir soruya yer verilmemiştir. Anonim halk edebiyatında yer alan geleneksel Türk tiyatrosundan geçen yıl da olduğu gibi bir soru gelmiştir. Beklendiği gibi bu yıl da edebi akım sorusu sorulmuştur. Geçen sene divan edebiyatı düzyazı türünde sorulan tezkire yerine bu yıl gazavatnâme sorulmuştur. Tanzimat, Servetifünûn ve Milli Edebiyat Dönemleri’nden de birer soru yer almıştır. Sınavda dikkat çekici olan diğer bir yön ise edebî sanatlar sorusunun divan şiirinin bir beyti üzerinden sorulmuş olmasıdır. Ayrıca sınavda 6 adet anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verilmiştir. Kampüslerimizde öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde; sınavda yer alan kazanımların yıl içerisinde kullanılan kaynaklarımız ve uyguladığımız deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği yorumunu yapabiliriz. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçen değil; analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler gerektiren nitelikte, önceki yıla göre daha zor ve ayırt ediciliği yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu UZ;

“MATEMATİK GEÇEN YILA GÖRE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici birer soru sorulduğu ve ilk kez Riemann integralinin sorulduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Aksine trigonometrik denklem ve türevde maksimum ve minimum sorularına yer yerilmemesi şaşırtmıştır. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat-1 sorusu) yapılabilir olduğu fakat polinom sorusunun dikkat çekici olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından gelmiştir. Geometri soru kurgularının anlaşılabilirliği belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerekmiştir. Koni ve çember sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Geçen seneye göre matematik sorularının daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema BALKAN:

“FİZİK KAZANIMLARINA HÂKİMİYETİ ÖLÇEN BİR SINAVDI”

2022 AYT sınavında adayların 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 6’sı 11. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesindeki vektörler, Newton’ın hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıkmıştır. Soruların 8’i 12. sınıf “dalga mekaniği” ünitesi dalgalarda Doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesindeki görüntüleme teknolojileri, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden büyük patlama ve evrenin oluşumu, modern fizik ünitesinden Compton saçılması, özel görelilik, çembersel hareket ünitesinden Kepler kanunları, düzgün çembersel hareket, ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim TÜRKEN:

“KİMYA BİLGİYİ ÖLÇTÜ”

2022 YKS’nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir.

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 2020 YKS’yi anımsatan bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen bir tarzda gelmiştir. 11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve temel kazanımları ölçmeye yönelik soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, sınavın makul bir zorluk derecesinde olduğunu göstermiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

“BİYOLOJİ SORULARI BİLEN İLE BİLMEYENİ AYIRT ETTİ”

Öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğü görülmüştür.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerinin kazanımlarına ait olup; 11.sınıf insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi, 12. sınıf genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi ünitelerinden çıkmış olup kademelerin müfredatında sayıca benzer bir dağılım göstermiştir.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem ŞİMŞEK:

“GENELİ BİLDİĞİMİZ GİBİ AMA SÜRPRİZİ DE VAR”

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yıl AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorulardı. Fakat bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular da vardı. Her iki bölümle ilgili sorular için şu yorumları yapabiliriz:

ED/SOS-1 kısmında soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 2, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Soruların geneli, test çözen her öğrencinin kolayca hatırlayabileceği sorulardı. Bununla birlikte, doğrudan bilgi gerektiren veya verilen bilgilere bakılarak yorum becerisini ölçen sorular da vardı. Lidyalıların, Mevalî politikasının, Karamanoğulları, Ekber ve Erşed Sistemi’nin ve 1921 Ankara Antlaşması’nın sorulduğu sorular her test kitabında karşılaşılabilecek nitelikte sorulardı. Bunun yanında, Enes Öğretmenli ve II. Murat’ın tekrar Osmanlı ordusunun başına geçerek Varna Savaşı’nı kazandığı sorular ise bilinen bilgilerin yeniden harmanlanmasını gerekli kılan sorulardı. Bu yıl ED/SOS-1 bölümünde en ilginç gelen ve ayrıntı bilgi isteyen soru kuşkusuz, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 1939’ da imzaladığı Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’na rağmen savaş açmadığı devletin sorulduğu soruydu. Bu soru ile ilgili bilgiyi öğrenciler kendi bilgilerini bir araya getirip sonuç çıkartarak çözebilirlerdi.

SOS-2 bölümünde ise soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 3, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Sos-2 kısmında nispeten ilginç olan sorular Uygurlarla ilgili olan soru ve Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi ile ilgili soru idi. Uygurlar sorusunda verilen ön bilgi paragrafında Gök Tengri kavramının yanında Ay Tengri kavramının kullanılması bilgiyi ilginç hale getirmekteydi. Çünkü MEB kitabında İlk Türk devletleri ile ilgili konularda Ay Tengri ifadesi yok. Bu ifadeyi öğrenciler ilk kez bu sınavda görmüş oldular ve daha önceki bilgileri ile yorumlayarak, çıkarım yaparak soruyu çözebildiler. Ayrıca, Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi’ nin uygulanması sırasında merkezî otoriteyi güçlü tutabilmek amacıyla yaptığı uygulama da yine bu sınav ile öğrencilerin bilgi dağarcığına girmiş oldu. Bunların dışındaki sorular ise yine hemen hemen her soru bankasında görülebilecek nitelikte sorulardı. Sonuç olarak bu yılki AYT tarih soruları zorluk düzeyi olarak önceki yıllarla benzer zorluktaydı. Test çözmeyi alışkanlık hâline getiren ve yorum becerisini geliştiren öğrenciler için yapılabilir sorulardı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri YAKUPOĞLU:

“BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTU"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT’de yer alan Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür. Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:

“FELSEFE GRUBU SORULARINDA ZORLAYICI SORU YOKTU”

Sorular TYT sınavına göre daha kolaydı. Felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular vardı. Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah ALBAYRAK:

“ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİ SINAYAN BIR SINAVDI”

2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz. Hristiyanlıkta teslis inancı; ateizm, deizm ve nihilizm gibi akımlar; fıkıh, tefsir, kelam, tasavvuf ve rasathanelerle ilgili 4 soru hem bilgi hem analizi birlikte isteyen sorular olarak karşımıza çıktı. Dünya hayatının geçiciliği ve emek-kazanç ile ilgili sorular da yorum ve analiz gerektiren 2 soruydu. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji olarak zorlu YKS maratonunu tamamlayan tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını ve güzel sonuçlar almasını temenni ediyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 20 Mart 2023
İmsak 05:36
Güneş 07:02
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:22
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir