banner314

banner325

Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde bulundu;  “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

EĞİTİM 19.06.2022, 22:51 Murat Aydın
Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 18 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde Bulundu; “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

Bu yıl Yükseköğretim Kurulunun YKS’ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Sonuçların açıklanması ile tercih danışmanlığı sürecinin başlayacağını belirten Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu. YKS’nin bir sıralama sınavı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara göre en üst puandan en alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerini belirten Işıl Can, “Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken bazı programlardaki başarı sıralaması koşulu devam edecek. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan türünde belirlenen en düşük başarı sırasına göre tercihlerini yapabileceklerdir. Tercihlerde üniversite eğitimi ve öğrenciye kazandıracağı mesleki yeterlilik konularının değerlendirilmesi önemlidir.” dedi. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrencilerin kariyerlerinde belirleyici olan, öz geçmişlerinin önemli bir parçası olacak bölüm tercihlerinde ilgi, yetenek, hedef ve hayallerine öncelik vermelerini önerdi. Can ayrıca tercihlerin tüm yıl boyunca öğrencileri yakından takip eden, ilgi, yetenek ve hedeflerini, güçlü olduğu yönlerini tanıyan uzman kişilerle yapılmasının da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah ÖZCAN:

“EDEBİYAT TESTİNDE DİVAN EDEBİYATI SORULARI BELİRLEYİCİYDİ”

2022 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulmuş olup divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verilmiştir. Bu sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hemen hepsinden soru sorulmuştur. Birçok kazanıma sahip olan Cumhuriyet Dönemi’nden sadece iki sorunun sorulması sınav ekseninin divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza zemin oluşturmuştur. Son yıllarda pek sorulmayan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde yer alan Destan Dönemi’nden bir soru sorulmuş olup âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı kazanımlarını içeren doğrudan bir soruya yer verilmemiştir. Anonim halk edebiyatında yer alan geleneksel Türk tiyatrosundan geçen yıl da olduğu gibi bir soru gelmiştir. Beklendiği gibi bu yıl da edebi akım sorusu sorulmuştur. Geçen sene divan edebiyatı düzyazı türünde sorulan tezkire yerine bu yıl gazavatnâme sorulmuştur. Tanzimat, Servetifünûn ve Milli Edebiyat Dönemleri’nden de birer soru yer almıştır. Sınavda dikkat çekici olan diğer bir yön ise edebî sanatlar sorusunun divan şiirinin bir beyti üzerinden sorulmuş olmasıdır. Ayrıca sınavda 6 adet anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verilmiştir. Kampüslerimizde öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde; sınavda yer alan kazanımların yıl içerisinde kullanılan kaynaklarımız ve uyguladığımız deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği yorumunu yapabiliriz. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçen değil; analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler gerektiren nitelikte, önceki yıla göre daha zor ve ayırt ediciliği yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu UZ;

“MATEMATİK GEÇEN YILA GÖRE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici birer soru sorulduğu ve ilk kez Riemann integralinin sorulduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Aksine trigonometrik denklem ve türevde maksimum ve minimum sorularına yer yerilmemesi şaşırtmıştır. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat-1 sorusu) yapılabilir olduğu fakat polinom sorusunun dikkat çekici olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından gelmiştir. Geometri soru kurgularının anlaşılabilirliği belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerekmiştir. Koni ve çember sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Geçen seneye göre matematik sorularının daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema BALKAN:

“FİZİK KAZANIMLARINA HÂKİMİYETİ ÖLÇEN BİR SINAVDI”

2022 AYT sınavında adayların 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 6’sı 11. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesindeki vektörler, Newton’ın hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıkmıştır. Soruların 8’i 12. sınıf “dalga mekaniği” ünitesi dalgalarda Doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesindeki görüntüleme teknolojileri, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden büyük patlama ve evrenin oluşumu, modern fizik ünitesinden Compton saçılması, özel görelilik, çembersel hareket ünitesinden Kepler kanunları, düzgün çembersel hareket, ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim TÜRKEN:

“KİMYA BİLGİYİ ÖLÇTÜ”

2022 YKS’nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir.

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 2020 YKS’yi anımsatan bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen bir tarzda gelmiştir. 11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve temel kazanımları ölçmeye yönelik soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, sınavın makul bir zorluk derecesinde olduğunu göstermiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

“BİYOLOJİ SORULARI BİLEN İLE BİLMEYENİ AYIRT ETTİ”

Öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğü görülmüştür.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerinin kazanımlarına ait olup; 11.sınıf insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi, 12. sınıf genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi ünitelerinden çıkmış olup kademelerin müfredatında sayıca benzer bir dağılım göstermiştir.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem ŞİMŞEK:

“GENELİ BİLDİĞİMİZ GİBİ AMA SÜRPRİZİ DE VAR”

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yıl AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorulardı. Fakat bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular da vardı. Her iki bölümle ilgili sorular için şu yorumları yapabiliriz:

ED/SOS-1 kısmında soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 2, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Soruların geneli, test çözen her öğrencinin kolayca hatırlayabileceği sorulardı. Bununla birlikte, doğrudan bilgi gerektiren veya verilen bilgilere bakılarak yorum becerisini ölçen sorular da vardı. Lidyalıların, Mevalî politikasının, Karamanoğulları, Ekber ve Erşed Sistemi’nin ve 1921 Ankara Antlaşması’nın sorulduğu sorular her test kitabında karşılaşılabilecek nitelikte sorulardı. Bunun yanında, Enes Öğretmenli ve II. Murat’ın tekrar Osmanlı ordusunun başına geçerek Varna Savaşı’nı kazandığı sorular ise bilinen bilgilerin yeniden harmanlanmasını gerekli kılan sorulardı. Bu yıl ED/SOS-1 bölümünde en ilginç gelen ve ayrıntı bilgi isteyen soru kuşkusuz, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 1939’ da imzaladığı Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’na rağmen savaş açmadığı devletin sorulduğu soruydu. Bu soru ile ilgili bilgiyi öğrenciler kendi bilgilerini bir araya getirip sonuç çıkartarak çözebilirlerdi.

SOS-2 bölümünde ise soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 3, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Sos-2 kısmında nispeten ilginç olan sorular Uygurlarla ilgili olan soru ve Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi ile ilgili soru idi. Uygurlar sorusunda verilen ön bilgi paragrafında Gök Tengri kavramının yanında Ay Tengri kavramının kullanılması bilgiyi ilginç hale getirmekteydi. Çünkü MEB kitabında İlk Türk devletleri ile ilgili konularda Ay Tengri ifadesi yok. Bu ifadeyi öğrenciler ilk kez bu sınavda görmüş oldular ve daha önceki bilgileri ile yorumlayarak, çıkarım yaparak soruyu çözebildiler. Ayrıca, Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi’ nin uygulanması sırasında merkezî otoriteyi güçlü tutabilmek amacıyla yaptığı uygulama da yine bu sınav ile öğrencilerin bilgi dağarcığına girmiş oldu. Bunların dışındaki sorular ise yine hemen hemen her soru bankasında görülebilecek nitelikte sorulardı. Sonuç olarak bu yılki AYT tarih soruları zorluk düzeyi olarak önceki yıllarla benzer zorluktaydı. Test çözmeyi alışkanlık hâline getiren ve yorum becerisini geliştiren öğrenciler için yapılabilir sorulardı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri YAKUPOĞLU:

“BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTU"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT’de yer alan Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür. Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:

“FELSEFE GRUBU SORULARINDA ZORLAYICI SORU YOKTU”

Sorular TYT sınavına göre daha kolaydı. Felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular vardı. Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah ALBAYRAK:

“ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİ SINAYAN BIR SINAVDI”

2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz. Hristiyanlıkta teslis inancı; ateizm, deizm ve nihilizm gibi akımlar; fıkıh, tefsir, kelam, tasavvuf ve rasathanelerle ilgili 4 soru hem bilgi hem analizi birlikte isteyen sorular olarak karşımıza çıktı. Dünya hayatının geçiciliği ve emek-kazanç ile ilgili sorular da yorum ve analiz gerektiren 2 soruydu. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji olarak zorlu YKS maratonunu tamamlayan tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını ve güzel sonuçlar almasını temenni ediyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 02 Aralık 2022
İmsak 06:32
Güneş 08:03
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir