banner314

banner325

Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde bulundu;  “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

EĞİTİM 19.06.2022, 22:51 Murat Aydın
Eğitimciler; YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Yüksek Öğretim Kurumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 18 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can Tercih Dönemi İçin Önerilerde Bulundu; “Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Hedeflerinize Göre Belirleyin”

Bu yıl Yükseköğretim Kurulunun YKS’ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Sonuçların açıklanması ile tercih danışmanlığı sürecinin başlayacağını belirten Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu. YKS’nin bir sıralama sınavı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara göre en üst puandan en alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerini belirten Işıl Can, “Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken bazı programlardaki başarı sıralaması koşulu devam edecek. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan türünde belirlenen en düşük başarı sırasına göre tercihlerini yapabileceklerdir. Tercihlerde üniversite eğitimi ve öğrenciye kazandıracağı mesleki yeterlilik konularının değerlendirilmesi önemlidir.” dedi. Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrencilerin kariyerlerinde belirleyici olan, öz geçmişlerinin önemli bir parçası olacak bölüm tercihlerinde ilgi, yetenek, hedef ve hayallerine öncelik vermelerini önerdi. Can ayrıca tercihlerin tüm yıl boyunca öğrencileri yakından takip eden, ilgi, yetenek ve hedeflerini, güçlü olduğu yönlerini tanıyan uzman kişilerle yapılmasının da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah ÖZCAN:

“EDEBİYAT TESTİNDE DİVAN EDEBİYATI SORULARI BELİRLEYİCİYDİ”

2022 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulmuş olup divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verilmiştir. Bu sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hemen hepsinden soru sorulmuştur. Birçok kazanıma sahip olan Cumhuriyet Dönemi’nden sadece iki sorunun sorulması sınav ekseninin divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza zemin oluşturmuştur. Son yıllarda pek sorulmayan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde yer alan Destan Dönemi’nden bir soru sorulmuş olup âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı kazanımlarını içeren doğrudan bir soruya yer verilmemiştir. Anonim halk edebiyatında yer alan geleneksel Türk tiyatrosundan geçen yıl da olduğu gibi bir soru gelmiştir. Beklendiği gibi bu yıl da edebi akım sorusu sorulmuştur. Geçen sene divan edebiyatı düzyazı türünde sorulan tezkire yerine bu yıl gazavatnâme sorulmuştur. Tanzimat, Servetifünûn ve Milli Edebiyat Dönemleri’nden de birer soru yer almıştır. Sınavda dikkat çekici olan diğer bir yön ise edebî sanatlar sorusunun divan şiirinin bir beyti üzerinden sorulmuş olmasıdır. Ayrıca sınavda 6 adet anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verilmiştir. Kampüslerimizde öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde; sınavda yer alan kazanımların yıl içerisinde kullanılan kaynaklarımız ve uyguladığımız deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği yorumunu yapabiliriz. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçen değil; analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler gerektiren nitelikte, önceki yıla göre daha zor ve ayırt ediciliği yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu UZ;

“MATEMATİK GEÇEN YILA GÖRE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici birer soru sorulduğu ve ilk kez Riemann integralinin sorulduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Aksine trigonometrik denklem ve türevde maksimum ve minimum sorularına yer yerilmemesi şaşırtmıştır. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat-1 sorusu) yapılabilir olduğu fakat polinom sorusunun dikkat çekici olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından gelmiştir. Geometri soru kurgularının anlaşılabilirliği belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerekmiştir. Koni ve çember sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Geçen seneye göre matematik sorularının daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema BALKAN:

“FİZİK KAZANIMLARINA HÂKİMİYETİ ÖLÇEN BİR SINAVDI”

2022 AYT sınavında adayların 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 6’sı 11. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesindeki vektörler, Newton’ın hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıkmıştır. Soruların 8’i 12. sınıf “dalga mekaniği” ünitesi dalgalarda Doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesindeki görüntüleme teknolojileri, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden büyük patlama ve evrenin oluşumu, modern fizik ünitesinden Compton saçılması, özel görelilik, çembersel hareket ünitesinden Kepler kanunları, düzgün çembersel hareket, ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim TÜRKEN:

“KİMYA BİLGİYİ ÖLÇTÜ”

2022 YKS’nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir.

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 2020 YKS’yi anımsatan bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen bir tarzda gelmiştir. 11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve temel kazanımları ölçmeye yönelik soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, sınavın makul bir zorluk derecesinde olduğunu göstermiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

“BİYOLOJİ SORULARI BİLEN İLE BİLMEYENİ AYIRT ETTİ”

Öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğü görülmüştür.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerinin kazanımlarına ait olup; 11.sınıf insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi, 12. sınıf genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi ünitelerinden çıkmış olup kademelerin müfredatında sayıca benzer bir dağılım göstermiştir.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem ŞİMŞEK:

“GENELİ BİLDİĞİMİZ GİBİ AMA SÜRPRİZİ DE VAR”

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yıl AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorulardı. Fakat bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular da vardı. Her iki bölümle ilgili sorular için şu yorumları yapabiliriz:

ED/SOS-1 kısmında soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 2, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Soruların geneli, test çözen her öğrencinin kolayca hatırlayabileceği sorulardı. Bununla birlikte, doğrudan bilgi gerektiren veya verilen bilgilere bakılarak yorum becerisini ölçen sorular da vardı. Lidyalıların, Mevalî politikasının, Karamanoğulları, Ekber ve Erşed Sistemi’nin ve 1921 Ankara Antlaşması’nın sorulduğu sorular her test kitabında karşılaşılabilecek nitelikte sorulardı. Bunun yanında, Enes Öğretmenli ve II. Murat’ın tekrar Osmanlı ordusunun başına geçerek Varna Savaşı’nı kazandığı sorular ise bilinen bilgilerin yeniden harmanlanmasını gerekli kılan sorulardı. Bu yıl ED/SOS-1 bölümünde en ilginç gelen ve ayrıntı bilgi isteyen soru kuşkusuz, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 1939’ da imzaladığı Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’na rağmen savaş açmadığı devletin sorulduğu soruydu. Bu soru ile ilgili bilgiyi öğrenciler kendi bilgilerini bir araya getirip sonuç çıkartarak çözebilirlerdi.

SOS-2 bölümünde ise soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 3, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Sos-2 kısmında nispeten ilginç olan sorular Uygurlarla ilgili olan soru ve Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi ile ilgili soru idi. Uygurlar sorusunda verilen ön bilgi paragrafında Gök Tengri kavramının yanında Ay Tengri kavramının kullanılması bilgiyi ilginç hale getirmekteydi. Çünkü MEB kitabında İlk Türk devletleri ile ilgili konularda Ay Tengri ifadesi yok. Bu ifadeyi öğrenciler ilk kez bu sınavda görmüş oldular ve daha önceki bilgileri ile yorumlayarak, çıkarım yaparak soruyu çözebildiler. Ayrıca, Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi’ nin uygulanması sırasında merkezî otoriteyi güçlü tutabilmek amacıyla yaptığı uygulama da yine bu sınav ile öğrencilerin bilgi dağarcığına girmiş oldu. Bunların dışındaki sorular ise yine hemen hemen her soru bankasında görülebilecek nitelikte sorulardı. Sonuç olarak bu yılki AYT tarih soruları zorluk düzeyi olarak önceki yıllarla benzer zorluktaydı. Test çözmeyi alışkanlık hâline getiren ve yorum becerisini geliştiren öğrenciler için yapılabilir sorulardı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri YAKUPOĞLU:

“BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTU"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT’de yer alan Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür. Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:

“FELSEFE GRUBU SORULARINDA ZORLAYICI SORU YOKTU”

Sorular TYT sınavına göre daha kolaydı. Felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular vardı. Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah ALBAYRAK:

“ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİ SINAYAN BIR SINAVDI”

2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz. Hristiyanlıkta teslis inancı; ateizm, deizm ve nihilizm gibi akımlar; fıkıh, tefsir, kelam, tasavvuf ve rasathanelerle ilgili 4 soru hem bilgi hem analizi birlikte isteyen sorular olarak karşımıza çıktı. Dünya hayatının geçiciliği ve emek-kazanç ile ilgili sorular da yorum ve analiz gerektiren 2 soruydu. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji olarak zorlu YKS maratonunu tamamlayan tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını ve güzel sonuçlar almasını temenni ediyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir