Basın Yayın Servisi (02 Aralık 2010)
Marmara Belediyeler Birliği’nin Arnavutköy Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü hizmet içi eğitim semineri yaklaşık bir ay sürdü. Belediye Meclis çalışma salonunda düzenlenen seminer, belediye kanunları ve tüzüklerinde uzman eğitimciler tarafından verildi. Seminerde özellikle; 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu, resmi yazışma usul ve esasları ile dosyalama teknikleri, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 3194 sayılı imar kanunu, belediye zabıta yönetmeliği, 7201 sayılı tebligat kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve kanunu konularında eğitim verildi.
Yeni Tüzüklerin Öğrenilmesi Gerekir
Seminer sırasında, personelin konularla ilgili aklına takılan soruları rahatlıkla cevaplayan eğitimciler, yeni durumlara uygun değişen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin anlatılmasının önemine değindi. İstanbul’un büyükşehir belediyesi statüsünden kaynaklı farklı bir statü içerdiğine değinen eğitimciler, büyükşehir belediye kanunun öğrenilmesinin bu yüzden gerekli olduğunu ifade ettiler. Resmi yazışmalarda usul ve esasların bilinmesinin önemine de değinen eğitimciler, arşiv ve dosyalama sisteminin düzgün çalışabilmesi için resmi yazışma kurallarının öğrenilmesinin zorunlu olduğunu da dile getirdiler