Silvan'da 13 şehidin verildiği günde Demokratik Toplum Kongresi "demokratik özerklik" ilan etti. Demokratik Toplum Kongresi'nde BDP'yi temsil eden beş milletvekilinden biri olan Bengi Yıldız, Taraf Gazetesi'nden Neşe Düzel'e 'demokratik özerklikle' ne istediklerini anlattı.

DTK, demokratik özerkliği nerelerde ilan etti?

Tabii ki, Kürtlerin yaşadığı bölgede... Yani Barış ve Demokrasi Partisi'nin, Demokratik Toplum Kongresi'nin gücünün olduğu yerlerde... Biz, "Bu model Türkiye gerçekliğine uyuyor" diyoruz ama netice itibarıyla bunu Türkiye'ye dayatamayız tabii. "Türkler, Karadeniz'de demokratik özerkliğinizi ilan edin. İstanbul, demokratik özerkliğini ilan et" diyemeyiz.

Demokratik özerkliği ilan ettiniz yer hangi bölge peki?

Bu açıdan Kürdistan'dır bu... Biz bunu Demokratik Özerk Kürdistan olarak formüle ettik ve bunu üç, dört yıldır söylüyoruz.

Kürdistan denen bölge hangi illeri kapsıyor?
Tarihsel ve coğrafi olarak nereyi kapsıyorsa orayı kapsıyor. Bu, Sivas Koçgiri'ye kadar olan sınırdır aslında. Maraş'ın bir kısmı, Erzincan, Malatya... Elazığ... Tarihsel olarak Erzurum, Van, Ağrı... Batman, Diyarbakır... Aslında Doğu ve Güneydoğu'nun tamamıdır bu. Coğrafi olarak baktığınızda, Osmanlı zamanında da Kürdistan'ın sınırlarıdır bu.

Antep, Adıyaman, Siirt gibi iller de var mı bu demokratik özerklik ilan edilen bölgenin içinde?
Şimdi şüphesiz hedeflenen öyledir.

BDP'ye oy vermemiş Kürt kentlerinde de özerklik ilan edecek misiniz peki?
Oralarda bir talep var mı, demokratik özerklik nasıl hayata geçecek meselesini kendi aramızda konuşuyoruz, tartışıyoruz ve tartışacağız. Diğer kesimleri ve azınlıkları da içine katmak için bir çaba içinde DTK. Bu ay sonunda bir genel kurul yapacak ve yapısını yenileyecek. Size şöyle anlatayım. Biz bu süreci, hem ilan, hem inşa süreci olarak görüyoruz. Mustafa Kemal, "İsmet, yarın cumhuriyeti ilan edelim" dediğinde, cumhuriyet bütün kurum ve kuruluşlarıyla inşa edilmiş halde miydi?

Adıyaman AKP'ye oy verdi mesela. Orada özerklik nasıl olacak? Orada ne inşa edeceksiniz? BDP'ye oy bile vermemiş bir kent, DTK'nın özerkliğini niye desteklesin?
"Ben bir milletim. Ben bir halkım. Benim dilim, kültürüm, tarihim var. Anadilimde eğitim görmek istiyorum. Kendi kendimi yönetmek istiyorum" demek için BDP'ye oy vermek mi gerekir? AKP'ye oy veren insanlar da bunu pekâlâ talep edebilirler.

KCK, demokratik özerkliğin içini doldurdu. İsteklerini, iki dilli yaşamın yanı sıra, "Demokratik özerklik ilan edilen yerlerde polis görev yapmasın, gençler askere gitmesin, öz savunma gücü oluşturulsun, devlete vergi verilmesin" diye sıraladı. Bunlara katılıyor musunuz?

BDP adına konuşamam. Bengi Yıldız olarak konuşabilirim. Askere gitmeme meselesini ben üç-beş yıldır söylüyorum. Kürtler kendi kendini idare etmelidir. Kendi polisini kurmalıdır. Vergiye gelince, vergiyi o yerelin kendisi toplar. Yerel özerklik kuracaksan, kendi vergilerinin önemli bir kısmını kendin harcarsın. Ama şu var. KCK'nin açıklamalarına katılıyor musunuz katılmıyor musunuz şeklinde meseleyi formüle etmek çok doğru bir yaklaşım değil. "Demokratik özerklikten BDP olarak siz ne anlıyorsunuz? Siz ne istiyorsanız?" derseniz...

Cevabınız nedir?

Dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Dünyada özerklik neyse, İspanya'da demokratik özerklik nasıl inşa edilmiş ve yürütülmüşse, biz de öyle yapıyoruz. Özerk parlamentoları var onların. Bu yüzden AKP ile BDP'yi birbirinden ayrıştırırsanız doğru bir yaklaşım olmaz. "Kürtler, kendi kendini yönetmek istiyor" diyorum ben. AKP'ye oy vermiş olanı da, CHP'ye oy vereni de bunu istiyor.

Demokratik özerkliğin olduğu iller devletten yardım alacak mı yoksa tamamıyla kendi yağıyla mı kavrulacak?
Biz demokratik özerkliği konuştuk ve inşa ediyoruz. Formülasyonu şu... Kendi yerelinde topladığı vergiler, şüphesiz oranın kalkınmasında ve Türkiye'nin diğer bölgeleriyle arasındaki makasın kapanmasında yeterli olmaz. Merkezin, pozitif ayırımcılık uygulayarak orayı desteklemesi gerekir. Yani Ankara'ya vergi vermemesi ama devletten yardım alması lazım. Geri kalmış yörelerin hepsi için bu böyle olmalıdır. Çünkü bu bölgeler yıllardır ihmal edildi. Devlet Ege'ye, Marmara'ya yatırım yaptı.

Demokratik özerklik ilan eden her yer, merkezden para alacak ama merkeze para vermeyecek. Türkiye'nin diğer vatandaşlarını, vergilerinin bölgede kullanılmasına, bölgenin ise hiç vergi vermemesine nasıl ikna edeceksiniz?

Bu devlet, bu bölgeyi yıllarca ihmal etti diyeceğiz. Demokratik özerkliği ilan ettik ve her şey güllük gülistanlık değil. Bu ülkenin demokratikleşmesi, bu bürokratik cumhuriyetin demokratik cumhuriyete evrilmesi lazım.

Merkezden hiç para gelmemesi, hayat standardını biraz etkiler mi yoksa hiç etkilemez mi?
Tabii ki olumsuz etkiler. Biz, bu sürecin içini dolduracağız, dediğimizde, sadece biz dolduracağız, demiyoruz. Biz diyoruz ki, parlamentoda bunun yasal ve anayasal dayanaklarının oluşturulması lazım... Bağımsızlık ilan etmişiz gibi yaklaşmamak lazım bu olaya.

Diyelim ki, DTK'nın demokratik özerklik ilan ettiği illerde, devlet "olmaz öyle şey" dedi. O zaman ne olacak? Topyekûn bir halk ayaklanması mı düşünülüyor?

Türkiye Cumhuriyeti, kendisini evrensel ölçülere uydurmak zorunda... İlan ettiğimiz şeyi ya kabul edecek ya kabul edecek... Başka bir şeyi var mı yani? Kabul etmezse gelsin hepimizi öldürsün, biz bunun mücadelesini vereceğiz. O zaman Kürtler olarak biz de biraraya gelip toplanacağız, değerlendirmeler yapacağız. "Senin taleplerini hiçbir şekilde kabul etmiyorum" demek bağları koparmaktır. Biz bağları koparmaktan yana değiliz. Taleplerin kabul edilmemesi bu hareketi radikalleştirir ve bağları koparmaya doğru götürür.

BDP'nin resmî politikası ne özerklik konusunda? Siz DTK'nın ilan ettiği özerkliği destekliyor musunuz?
Evet destekliyoruz. DTK'nın bir bileşeni olarak bunu destekliyoruz. Bizim parti programımızda var bu. Parlamentoya gidersek, demokratik özerkliğin anayasal ve yasal altyapısını oluşturmak için mücadele edeceğiz.

Peki, bu özerklik işi yürümezse ne olacak?

Şu âna kadar ne oluyordu... Otuz yıldır ne oluyorsa, o olacak. Bakınız... Ölme, öldürme işini biz seçmedik. Bunu, devletin kendisi seçti. Devlet ölme ve öldürme işinden vazgeçmeli. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünya sorunlarını nasıl çözmüşse, "ey halkım, ey Kürtler gelin biz de böyle çözelim" demeli devlet. Bu ülke bir imparatorluğun bakiyesidir. Burası çok dilli, çok dinli bir topluluktur. Ama Cumhuriyet bunu inkâr etti! Türkiye, yerel yönetimler, medeni ve siyasi haklar ve anadil konularında altına imza attığı uluslararası sözleşmelerdeki çekincelerini kaldırsa...

Sonuç ne olur?

Demokratik özerkliğin içini büyük ölçüde doldurur. Bunlar çağdaş ve evrensel sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin kabulü, önemli bir başlangıç olur. Bu kabul, Türkiye'yi de rahatlatır, bizi de. Demokratik özerklik ilanı Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde bir barış formülasyondur. Bunun görülmesi lazım...